Kas kelia didžiausią grėsmę vaikų žaidimų aikštelėse?1

2018 m. gegužės 28 d.

Giedrė Linden.

Žaidimų aikštelėse vaikams turėtų būti ne tik smagu, bet ir saugu. Deja, kartais jose įvyksta nelaimės. Kai kurie nelaimingi atsitikimai išsamiai nušviečiami žiniasklaidoje, kiti taip ir lieka nutylėti. Juk ne visi tėvai kreipiasi į atsakingas už aikšteles institucijas ar žaidimų aikštelių savininkus, nes, tiesą sakant, neretai ir nežino, kur kreiptis. Tad, kas atsakingas už vaikų žaidimų aikšteles ir jų priežiūrą? Apie tai pasakoja VšĮ Technikos priežiūros tarnybos direktoriaus pavaduotojas Nerijus Mikalauskas.

Šiuo metu Lietuvoje įrengta ir naudojama daug įvairaus tipo vaikų žaidimų aikštelių įrangos. Vienų aikštelių įranga pagaminta ir įrengta pagal šiuolaikinius standartus, kitų – nesilaikant nustatytų reikalavimų. Taip pat yra nemažai žaidimo aikštelių, įrengtų prieš 20 ar daugiau metų. Jų įrangos konstrukcija, įrengimas ir saugos lygis nebeatitinka šiandienių reikalavimų.

Dėl netinkamos įrangos konstrukcijos, įrengimo ir priežiūros, kuri šiuo metu Lietuvoje menkai atliekama, gresia įvairios pavojingos situacijos, kurių metu gali nukentėti žaidimų aikštelių naudotojai – vaikai.

„Lietuvoje daug metų nebuvo konkretaus teisės akto, reglamentuojančio vaikų žaidimų įrengimą bei priežiūrą. Todėl dažniausiai nepakankamai dėmesio vaikų žaidimų aikštelėms ir jų įrangai skirdavo jų savininkai“, – pastebi N. Mikalauskas.

Tačiau, pasak pašnekovo, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Ji reglamentuoja pagrindinius vaikų žaidimų aikštelių ir žaidimo patalpų viešosiose vietose įrengimo, naudojimo, priežiūros ir sveikatos saugos reikalavimus. Šie reikalavimai taikomi ir naudojamoms, ir naujai įrengiamoms žaidimų aikštelėms bei patalpoms.

„Nurodytosios higienos normos reikalavimai privalomi asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems ir įrengiantiems žaidimų aikšteles bei patalpas, atliekantiems jų pagrindinę metinę kontrolę. Taip pat žaidimų aikštelių ir patalpų savininkams, eksploatuotojams ir atitinkamoms kontroliuojančiosioms institucijoms. Vadovaudamiesi šia higienos norma, vaikų žaidimų aikštelių savininkai privalo užtikrinti tinkamą jų priežiūrą. Taip pat turi pasirūpinti, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. būtų periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių) atliekama vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė. Dėl šios kontrolės vaikų žaidimų aikštelių savininkai privalės kreiptis į atitinkamas įstaigas, akredituotas Lietuvos standarto LST EN ISO / IEC 17020:2012 atitikčiai“, – nurodo N. Mikalauskas

VšĮ Technikos priežiūros tarnyba pirmoji Lietuvoje buvo akredituota atlikti vaikų žaidimų aikštelių ir patalpų pagrindinę metinę kontrolę.

Pasidomėjus, kokie trūkumai dažniausiai nustatomi atliekant pagrindinę metinę vaikų žaidimų aikštelių kontrolę, N. Mikalauskas vardija, kad tai: sena, šiuolaikinių reikalavimų neatitinkanti ir susidėvėjusi žaidimų aikštelių įranga, netinkamas jos įrengimas, netinkamai parinkta ar įrengta smūgį silpninanti vaikų žaidimų aikštelių danga. Taip pat neretai susiduriama su įrangos dokumentų (atitikties deklaracijomis, įrengimo ir priežiūros instrukcijomis) nebuvimu ir netinkamai vykdoma vaikų žaidimų aikštelių priežiūra.

N. Mikalauskas pateikia ir keletą pastebėtų pažeidimų pavyzdžių.

Senos sūpuoklės

Šios sūpuoklės įrengtos šalia medžio, todėl jas naudojant gresia atsitrenkti į šakas.

Be to, šių sūpuoklių konstrukcija neatitinka šiuolaikinių reikalavimų:

 • konstrukcijos elementai (sūpuoklės rėmas, pakabos elementai, pakabos tvirtinimo prie rėmo elementai) pažeisti korozijos. Pažeista konstrukcinių elementų apsauga nuo korozijos (atsilupę dažai);
 • susidėvėję ir deformuoti sūpuoklių pakabos elementai: kilpos, pakabos strypai ir pakabos tvirtinimo prie rėmo varžtai;
 • naudojami standūs pakabos elementai (metaliniai strypai);
 • sėdynės pagamintos iš plieno ir turi aštrių briaunų bei kampų;
 • nėra galimybės pakeisti besidėvinčių pakabos ir jos tvirtinimo prie rėmo elementų;
 • prasta suvirinimo kokybė ir kt.

Atsižvelgiant į nurodytus trūkumus, keliančius pavojų naudotojų saugai, tokios sūpuoklės turėtų būti pašalintos iš žaidimų aikštelės.

Šliaužynė

Ši šliaužynė taip pat pastatyta šalia medžio, tad ją naudojant gresia atsitrenkti į šakas. Be to, šliaužynės atramos turėtų būti įkastos į žemę.

Šliaužynės konstrukcija taip pat neatitinka šiuolaikinių reikalavimų:

 • šliaužynė neįtvirtinta (pastatyta ant žemės);
 • konstrukcijos elementai (sūpuoklės rėmas, pakabos elementai, pakabos tvirtinimo prie rėmo elementai) pažeisti korozijos. Pažeista konstrukcinių elementų apsauga nuo korozijos (atsilupę dažai);
 • supuvusios ir suskilinėjusios šliaužimo dalies medinės šoninės apsaugos;
 • pažeista šliaužimo dalies medinių šoninių apsaugų apsauga nuo atmosferos poveikio (nusilupę dažai);
 • startavimo dalies vienoje pusėje nėra šoninės apsaugos nuo nukritimo;
 • startavimo dalies šoninė apsauga nėra tęstinis nenutrūkstamas šliaužimo dalies šoninės apsaugos tęsinys;
 • startavimo dalies laisvojoje erdvėje yra medžio šakų;
 • šliaužimo rėmo konstrukcija ties užlipimu ant startavimo dalies ir ties baigiamąja dalimi turi aštrių kampų, šliaužimo dalies medinės apsaugos turi atplaišų;
 • kritimo erdvėje yra pašalinių kliūčių – medis;
 • susidūrimo paviršiuje yra platformos konstrukcinių elementų ir kt.

Atsižvelgiant į nurodytus trūkumus, keliančius pavojų naudotojų saugai, šliaužynė irgi turėtų būti pašalinta iš žaidimų aikštelės.

Naujesnės sūpuoklės

Šios sūpuoklės yra naujesnės, bet taip pat neatitinka saugumo reikalavimų, nes pažeista jų sėdynė. Pažeistas (kai kur jo visai nebėra) ir guminis apsaugas.

Kita įranga ir aplinka

Pažeidimai neretai nustatomi ir patikrinus kitą įrangą – ne tik sūpuokles, šliaužynes ar karstykles.

Štai nuotraukose matomos smėlio dėžės medinių konstrukcijų sujungimas pažeistas. Taip pat matyti išlindusios vinys bei jų galvutės.

Sulaužyta kitose nuotraukose matomo suoliuko sėdimoji dalis.

Nereti ir higienos pažeidimai. Žaidimų aikštelės teritorijoje mėtosi nuorūkos, kamšteliai nuo alkoholinių gėrimų butelių, saulėgrąžų lukštai ir kt. Žaidimų aikštelėje esanti šiukšliadėžė pilna alkoholinių gėrimų butelių.

Temos:

https://structum.lt/wp-content/uploads/2022/08/340x430-px_Structum.lt_.png

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!