VšĮ Technikos priežiūros tarnyba


Nauja veiklos sritis – plastikai Metalai bei jų suvirinimas yra neatsiejama šiandienės pramonės dalis, tačiau Lietuvoje pagreitį įgauna plastikai bei jų suvirinimas – ypač vandentiekio bei skirstomųjų dujotiekių srityje.

VšĮ Technikos priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į klientų poreikius, pirmoji Lietuvoje akreditavo plastikų ardomiesiems bandymams ir tyrimams bei asmenų, suvirinančių plastikus, sertifikavimą.

VšĮ Technikos priežiūros tarnybos Bandymų ir tyrimų laboratorija daugiau kaip 15 metų specializavosi metalų ir metalų suvirintųjų jungčių įvairių ardomųjų ir neardomųjų bandymų bei tyrimų srityje, o 2017 m. tapo pirmąja laboratorija Lietuvoje, akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos pagal standartus LST EN 13100-1:2017 Neardomasis termoplastikinių pusgaminių suvirintųjų jungčių bandymas. 1 dalis. Apžiūrimasis tikrinimas, LST EN 12814-2:2000 Termoplastiko pusgaminių suvirintųjų jungčių bandymas. 2 dalis. Tempimo bandymas ir LST EN 12814-4:2002 Termoplastiko pusgaminių suvirintųjų jungčių bandymas. 4 dalis. Nutraukimo bandymas atlikti plastikų suvirintųjų jungčių ardomuosius bandymus bei vizualinį tikrinimą.

Kiekvienas asmuo, atliekantis plastiko suvirinimo darbus, turi būti kompetentingas savo veiklos srityje. Vienas svarbiausių kompetenciją patvirtinančių dokumentų yra VšĮ Technikos priežiūros tarnybos Sertifikavimo skyriaus išduotas plastikų suvirintojų pažymėjimas. VšĮ Technikos priežiūros tarnybos Sertifikavimo skyrius 2017 m. gruodį Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos buvo akredituotas sertifikuoti suvirinančius plastikus asmenis pagal standartą LST EN ISO 13067 Plastikus suvirinantys darbuotojai. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Suvirintos termoplastikų sąrankos. Atsižvelgiant į išplėstas VšĮ Technikos priežiūros tarnybos Bandymų ir tyrimų laboratorijos bei VšĮ Technikos priežiūros tarnybos Sertifikavimo skyriaus veiklos sritis, klientams bus užtikrintas kompleksinis paslaugų teikimas, kai vienoje vietoje bus atliekami tiek plastiko jungčių bandymai, tiek sertifikuojami asmenys.

Istorija

Prieš du dešimtmečius Lietuvos Respublikos Vyriausybė reorganizavo Darbų saugos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir įsteigė Technikos priežiūros tarnybą. Taip buvo atkurtas tarpukariu veikusios institucijos – 1924 m. įsteigtos Technikos inspekcijos – tęstinumas. Sovietmečiu ji veikė kaip Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo valstybinės priežiūros komitetas, kuriame yra dirbę nemažai dabartinių tarnybos specialistų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. gruodžio 4 d. nutarimu biudžetinę įstaigą Technikos priežiūros tarnybą reorganizavo į viešąją potencialiai pavojingų įrenginių, kuriuos naudojant kyla pavojus darbuotojų ir kitų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui, techninės būklės tikrinimo įstaigą. Jos steigėja tapo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Vykdoma veikla. Kontrolė

Technikos priežiūros tarnyba vadovaujasi Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, kuris numato norminių aktų taikymą, tikrinant šių grupių įrenginių techninę būklę: garo ir vandens šildymo katilų, slėginių indų, pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų, pavojingų medžiagų talpyklų, liftų, lynų kelių, funikulierių, eskalatorių, kėlimo įrenginių, pramoninių įrenginių, degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių, besiūlių ir virintų balionų. Tarnybos specialistai ekspertai, patikrinę jų techninę būklę, teikia išvadas įrenginių savininkams. Atitinkamų įrenginių projektavimas ir gamyba turi atitikti jiems skirtas Europos Sąjungos direktyvas, o jų eksploatacijos priežiūra atliekama pagal Lietuvoje priimtus norminius aktus.

Pagrindinės tarnybos teikiamos paslaugos yra įrenginių techninės būklės tikrinimas bei priežiūra, jų atitikties įvertinimas, suvirintojų, lituotojų ir suvirinimo operatorių sertifikavimas, įrenginių, metalinių konstrukcijų, metalo, suvirintojų ir litavimo jungčių bandymai ir tyrimai, dalyvavimas, tiriant avarijas ir atestuojant įrenginius prižiūrintį personalą, pastatų energinio naudingumo vertinimas ir pan.

Technikos priežiūros tarnyba yra akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius ir jų įrangą.

Įgyvendinant pagal techninius reglamentus perimtas atitinkamas Europos Sąjungos direktyvas, Lietuvos Respublikos ūkio ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymais Technikos priežiūros tarnybai 2001 m. vienai pirmųjų kontrolės įstaigų šalyje suteikti įgaliojimai vykdyti paskirtosios kontrolės įstaigos funkcijas pagal atitinkamų reglamentų reikalavimus, o 2004 m. Technikos priežiūros tarnyba tapo viena pirmųjų paskelbtąja (notifikuotąja) įstaiga šalyje. Jai suteiktas Europos Komisijos įmonių ir pramonės generalinio direktorato identifikacinis numeris 1399. Įvertinus įrenginių atitiktį, šie ženklinami CЄ ženklu. Tarnyba atitiktį vertina pagal tris ES direktyvas.

Bandymai

Technikos priežiūros tarnyboje įsteigta Bandymų ir tyrimų laboratorija akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus atlikti metalinių konstrukcijų bei metalo ir suvirintųjų bei lituotųjų jungčių bandymus neardomaisiais ir ardomaisiais metodais.

Technikos priežiūros tarnybos Bandymų ir tyrimų laboratorija atlieka šiuos metalinių konstrukcijų bei metalo ir suvirintųjų bei lituotųjų jungčių bandymus ir tyrimus:

 • neardomuosius bandymus (radiografinius,

 • ultragarsinius, magnetinių dalelių, skverbiklių);

 • ardomuosius bandymus (tempimo, lenkimo,

 • smūginio tąsumo);

 • kietumo bandymus;

 • makroskopinius ir mikroskopinius tyrimus;

 • metalo storio matavimus;

 • apžiūrimąją kontrolę;

 • optinės emisijos analizės būdu nustato

 • metalų elementinę sudėtį.

Sertifikavimas

Sertifikavimo skyrius akredituotas pagal standarto LST EN ISO/IEC 17024 reikalavimus atlikti suvirintojų, suvirinimo operatorių bei lituotojų sertifikavimą ir pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065 reikalavimus vertinti statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą ir sertifikuoti suvirinimo procesus.

Sertifikavimo skyrius teikia šias paslaugas:

 • suvirintojų sertifikavimas;

 • lituotojų sertifikavimas;

 • suvirinimo operatorių sertifikavimas;

 • plastikus suvirinančių darbuotojų sertifikavimas;

 • suvirinimo procedūrų aprašų tvirtinimas;

 • litavimo procedūrų aprašų tvirtinimas;

 • suvirinimo procesų sertifikavimas;

 • statybos produktų eksploatacinių savybių

 • pastovumo vertinimas.


Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų

Paskutinės naujienos

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų