Studentų rankose – milijonų vertės Lietuvos savivaldybių teritorijų projektiniai pasiūlymai


 

Konkurse „Išmanusis miestas II“ dalyvauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus dailės akademijos studentų komandos, kuruojamos dėstytojų ir konkurso partnerių, kurių produktus studentai turės panaudoti projektiniuose pasiūlymuose.

Komandoms siūlomos skirtingos temos (teritorijos), aprėpiančios teritorijų planavimo, urbanistinio komplekso (pastatų komplekso), viešosios erdvės sutvarkymo ir architektūros, pastato (pastatų) konversijos, renovacijos mastelius. Iš studentų tikimasi konkrečių, motyvuotų ir realistiškų siūlymų, todėl užduotis skaidoma į du lygius. Visų pirma atliekama platesnės teritorijos analizė ir sukuriama bendra teritorijos strategija, vėliau detalizuojama viena konkreti nagrinėjamos teritorijos zona (sklypas, pastatas, pastatų grupė), joje numatant detalesnius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius. Dirbdami kartu skirtingų disciplinų studentai turėtų pagrįsti detalizuotų sprendinių realumą, praktiškumą ir investicijų poreikį.

Supažindiname su savivaldybių pasiūlytomis teritorijomis ir lūkesčiais:

Elektrėnai

Vietoj neveikiančio parko – kūrybinės industrijos

 

Elektrėnų savivaldybė patikėjo studentams neveikiantį Elektrėnų atrakcionų ir pramogų parką (buvusį „Vaikų pasaulį“). Tikimasi, studentai pasistengs, jog ši erdvė taptų viešąja rekreacine, patraukia investicijoms ir verslo plėtrai teritorija, kurioje įsikurtų kūrybinių industrijų centro pastatas ar pastatų kompleksas. Rengiant projektinius pasiūlymus turi būti analizuojama ne tik „Vaikų pasaulio“, bet ir aplinkinė teritorija. Savivaldybė norėtų, kad kartu būtų vertinama ir prie bažnyčios esanti teritorija, šalia mažų ežeriukų esanti viešoji erdvė. Savivaldybės planuose – demontuoti buvusio atrakcionų parko įrenginius, sutvarkytoje teritorijoje įrengti inžinerinius tinklus, sutvarkyti kraštovaizdį ir želdynus, suremontuoti esamas įvažas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelių, mažosios architektūros elementų, sutvarkyti apšvietimą. Buvusio „Vaikų pasaulio“ teritorijoje turėtų atsirasti miesto lauko estrada ir kiti gyventojams patrauklūs pramogų objektai.

Kūrybinių industrijų centro patalpos turi būti suplanuotos taip, kad jas būtų galima nesunkiai pritaikyti kintantiems poreikiams, centre galėtų būti numatyta daugiafunkcė erdvė, skirta konferencijoms, ekspozicijoms, kultūros renginiams. Nagrinėjamos teritorijos plotas
~ 150 000 kv. m, tvarkomo sklypo plotas ~ 50 000 kv. m. Preliminarus atrakcionų parko ir aplinkinių viešųjų erdvių konversijos biudžetas – 1 500 000 Eur.

Aikštė miesto centre

Studentams reikės pateikti ir Elektrėnų miesto centrinėje dalyje esančių viešųjų erdvių (aikštės ir prieigų) sutvarkymo projektinius pasiūlymus, be abejo, atsižvelgiant ir į aplink esančias viešąsias erdves. Šalia naujo savivaldybės administracijos pastato tikimasi įrengti miesto aikštę, sutvarkyti šalia esančius skverus, įrengti mažosios architektūros elementų ir apšvietimą. Rengiant pasiūlymus turėtų būti įvertinta platesnė (centrinė) Elektrėnų miesto dalis ir jos prieigos – įvažiavimo į miestą žiedinė sankryža, apleistos teritorijos šalia Rungos g. 18A. Infrastruktūra turėtų būti pritaikyta aktyvaus poilsio, fizinio tobulėjimo ir pramogų veiklai, sutvarkyta teritorija turi darniai integruotis į miesto gyvenimą, traukti lankytojus visus metus. Rengiant pasiūlymus reikia numatyti, kaip bus sutvarkytos viešosios erdvės, kaip jos integruosis į bendrą miesto struktūrą, pateikti transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimus. Aplinkos sutvarkymo, mažosios architektūros ir inžineriniai sprendimai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti.

Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 150 000 kv. m, tvarkomo sklypo plotas ~ 30 000 kv. m. Preliminarus miesto aikštės sprendinio įgyvendinimo biudžetas – 150 000 Eur.

 

Kęstutis Vaitukaitis, Elektrėnų meras

Ar tikrai Elektrėnams reikia to, ką rengia „Išmanusis miestas II“? Be abejo! Tikimės kūrybingumo, įžvalgumo, naujų idėjų. Nepasakytume, kad studentams keliame didžiulius reikalavimus, greičiau – protu pamatuotus.

Kadangi pirmojoje projekto dalyje buvau komisijoje vertintoju, pastebėjau, kad darbus objektyviai vertinti trukdė perdėm gausus skaičiavimų ir aprašymų kiekis, tad šiame etape norėtųsi daugiau esminių, apibendrintų sprendinių, konkretumo ir konstruktyvumo – tai leistų daug geriau matyti vizijas, jas būtų lengviau įvertinti. Jau dabar matyti, kad „Išmanusis miestas“ išaugo, patobulėjo. Tad linkime studentams, kad dalyvaujančiose savivaldybėse būtų įgyvendinta bent po vieną projektą iš visų parengtų!

 

 

Kaišiadorys

Verslo inkubatorius buvusiame kino teatre

Kaišiadoryse tikslinė teritorija yra miesto centre, studentams reikės pagalvoti ir pasiūlyti, kaip ten esantį nebeveikiantį Kaišiadorių kino teatrą paversti daugiafunkciu centru.

Rekonstruojamą Kaišiadorių miesto kino teatro pastatą sudaro 2 aukštai ir rūsys. Pastatą supa nedidelė automobilių stovėjimo aikštelė, VĮ Registrų centro Kaišiadorių skyrius, banko skyrius ir t. t. Šiaurinėje pusėje pastatą nuo aikštės skiria Gedimino g. Studentams, rengiantiems pasiūlymus, reikės atsižvelgti ir į šias aplinkybes. Pagrindinė pasiūlymams keliama užduotis – pastato integravimas į miesto gyvenimą ir pritaikymas naujai (daugiafunkcio centro) paskirčiai. Čia turėtų įsikurti verslo inkubatorius, erdvės pradedantiesiems verslą, bendruomenei, jaunimo ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms. Patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad erdves būtų galima kuo lengviau pritaikyti įvairiai paskirčiai, kintantiems poreikiams, jos turėtų skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, bendrų projektų kūrimą. Projekte turi būti numatyta daugiafunkcė erdvė, kurią būtų galima pritaikyti konferencijoms, muziejinei veiklai, renginiams, ekspozicijoms, esant poreikiui, ateityje čia galėtų persikelti miesto muziejus. Pastato rekonstrukcijos sprendiniai ir aplinkos sutvarkymas turi būti racionalūs ir motyvuoti.

Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 8000 kv. m, tvarkomo sklypo plotas ~ 3750 kv. m, sklype esančio rekonstruojamo pastato bendras plotas ~ 1100 kv. m. Preliminarus sprendinių įgyvendinimo biudžetas – 580 000 Eur.

 

Vytenis Tomkus, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras

„Džiaugiamės, kad esame viena iš savivaldybių, pakviestų dalyvauti žurnalo „Structum“ inicijuotame projekte „Išmanusis miestas II“. Dalyvaudami šiame projekte tikimės sulaukti įdomių ir galbūt netradicinių pasiūlymų, kaip galėtų atrodyti miesto centre esantis senas buvusio kino teatro pastatas, pertvarkytas į daugiafunkcį centrą ir pritaikytas turizmo ir verslo informacijos centro, verslo inkubatoriaus, jaunimo centro, o ateityje – muziejaus veiklai. Gaila, bet Kaišiadorys iki šiol neturėjo tinkamų patalpų muziejaus veiklai, todėl, atsižvelgiant į finansines galimybes ir griežtus ES skiriamų lėšų naudojimo apribojimus, jau dabar planuojame, kur muziejus galėtų ateityje įsikurti. Kadangi visa miesto centrinė dalis bus tvarkoma kompleksiškai, modernus ir šiuolaikiškas pastatas atgaivins ir papuoš mūsų miestą, o jame įsikūrusios įstaigos turėtų sulaukti nemažo lankytojų srauto.“


Šiaulių r., Kuršėnai

Šiuolaikinė turgavietė Kuršėnuose ir traukos centras aplink dvarą

 

Šiaulių raj. savivaldybė dėmesį nukreipė į Kuršėnų miestą. Modernizavimo laukia Kuršėnų miesto turgavietė ir joje esantys pastatai. Studentai turėtų pateikti pasiūlymus, kurių tikslas – rasti būdų, kaip padaryti teritoriją tinkamesnę verslo poreikiams ir patogesnę gyventojams. Studija turi atspindėti tiek nagrinėjamos turgavietės koncepciją (viziją), tiek ir jos prieigų sutvarkymo sprendimus. Nagrinėjant teritoriją reikia įvertinti galimybes, kaip būtų galima patogiai išdėstyti turgavietės paviljonus, stogines, sutvarkyti kraštovaizdį ir želdynus, sutvarkyti įvažas, įrengti automobilių stovėjimo vietų, mažosios architektūros elementų, apšvietimą. Jaunieji specialistai turės pasiūlyti, kaip rekonstruojamus turgavietės statinius pritaikyti naujiems poreikiams. Savivaldybė siūlo apsvarstyti ir nuspręsti, ar esamus pastatus geriau nugriauti, o gal perstatyti, gal įrengti dengtą turgavietę, o gal pastatyti naują turgavietės funkcijas atliekantį pastatą. Studentams, rengiantiems projektą, teks vadovautis šiuolaikine turgaviečių kūrimo praktika (Barselonos Šv. Katerinos turgaus, Roterdamo „Markthal“ ir t. t.). Žinoma, Šiaulių rajono savivaldybė tikisi, kad turgavietės ir aplinkos tvarkymo pasiūlymai bus racionalūs ir motyvuoti. Kaip ir kituose miestuose pageidaujama, kad rengiant pasiūlymus būtų įvertinta ne tik turgavietės, bet ir platesnė teritorija, kad naujoji turgavietė sklandžiai įsilietų į miesto urbanistinę struktūrą ir socialinį gyvenimą.

Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 300 000 kv. m, tvarkomo sklypo plotas ~ 80 000 kv. m. Preliminarus turgaus ir aplinkinių viešųjų erdvių sutvarkymo biudžetas – 1 000 000 Eur.

Traukos centras aplink dvarą

Studentams patikėta sukurti viziją, kaip sutvarkyti ir bendruomenės bei verslo poreikiams pritaikyti rekreacinę teritoriją, apimančią Kuršėnų miesto L. Ivinskio aikštę, Kuršėnų dvaro sodybą ir Ventos upės viešąsias erdves. Pirmiausia jie turės parengti koncepciją, kaip sujungti kertinius šios teritorijos elementus (aikštę, dvaro sodybą, pakrantę) į vientisą rekreacinį kultūrinį darinį.

Šiandien Kuršėnuose egzistuojanti rekreacinė paupio teritorija nėra patogi lankytojams, todėl čia tikimasi kokybiško pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo, pageidaujama sutvarkytų poilsio erdvių su mažosios architektūros akcentais, patrauklių kraštovaizdžio sprendimų. L. Ivinskio aikštė turėtų tapti reprezentatyvia miesto viešąja erdve, kurioje patogu organizuoti miesto šventes, miestiečių ir miesto svečių traukos vieta ir svarbia miesto įvaizdžio dalimi. Kuršėnų dvaro sodybą tikimasi paversti patogia erdve, kurioje galėtų vykti kultūrinė ir švietėjiška veikla, tačiau į kurią kartu galima būtų pritraukti ir verslą, atsižvelgiant į jo poreikius. Ši sodyba turėtų būti tampriau sujungta (funkciškai ir semantiškai) su centrine miesto dalimi ir ypač su L. Ivinskio aikšte. Rengiant pasiūlymus reikia kompleksiškai numatyti viešosios erdvės tvarkymą, jos integravimą į bendrą miesto struktūrą, transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimus.

„Išmaniojo miesto“ dalyvių užduotis – jiems patikėtą teritoriją darniai integruoti į miesto gyvenimą, kad ji trauktų lankytojus visus metus, o sprendimai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti. Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 700 000 kv. m, tvarkomo sklypo plotas ~ 420 000 kv. m. Preliminarus viešųjų erdvių sutvarkymo biudžetas – 4 500 000 Eur.

 

Gipoldas Karklelis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius

„Iki 2020 m. pritrauksime nemažai europinių lėšų, tad įsitraukdami į šį projektą tikimės sulaukti gerų idėjų ir minčių, kaip sutvarkyti apleistas, nepatrauklias Kuršėnų miesto teritorijas, ir taip kuo tikslingiau panaudoti turimas lėšas. Tai gana nemažas miestas – didesnis netgi už daugelį rajono centrų. Iš patirties žinome, kad siekiant patraukliai ir kokybiškai sutvarkyti tam tikrą teritoriją, reikia apsvarstyti ne vieną ar du projektus, o daugiau. Be to, svarbu, kad specialistai ir politikai su bendruomene galėtų diskutuoti ir drauge surasti vieną, arba sujungtą iš kelių vizijų, koncepciją – patį geriausią variantą miestui.

„Išmaniojo miesto“ studentais labai pasitikime – ypač įkvėpė Anykščių lajos takas, kuris įrengtas remiantis studentų idėjomis. Norime, kad į tvarkytinas teritorijas būtų pažvelgta gabių žmonių jaunomis akimis – iš jų idėjų galbūt gims dar vienas originalus ir kartu visapusiškai prasmingas projektas. Studentams noriu palinkėti, kad jie pateiktų ne tik teoriškai gražią, bet ir praktiškai įgyvendinamą, Kuršėnų bendruomenei naudą nešančią idėją. Taip pat linkiu, kad jiems būtų smagu už metų ar kitų atvažiuoti ir pamatyti savo kūrybos realizaciją. Esame nusiteikę rimtai, tik studentai turi įrodyti, kad jų idėjos tikrai vertos įgyvendinti.“ 

 


Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų

Paskutinės naujienos

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų