1. Structum.lt
  2. IŠMANUSIS MIESTAS VI

IŠMANUSIS MIESTAS VI

Projektu siekiama suburti tarpdisciplinines architektūros, inžinerijos, statybos, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros, dizaino ir kitų sričių profesionalų komandas, bei parengti išsamius ir motyvuotus projektinius pasiūlymus vienai iš užduotyje įvardintų teritorijų, siekiant sukurti patrauklaus ir išmanaus miesto koncepcijas. Išmanaus miesto projekte gali dalyvauti: komandos suformuotos iš Lietuvos aukštosiose mokyklose besimokančių studentų ar profesionalių savo srities specialistų, vykdančių projektus Lietuvoje ar užsienyje.

 

Projekto dalyviai ir projektinių pasiūlymų rengimo procesas

Pasiūlymus rengia iš 1–7 dalyvių suformuotos komandos, kurias sudaro architektūros, inžinerijos, statybos, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros, dizaino ir kitų sričių studentai ar profesionalai. Komandos sudėtį rekomenduojama, tačiau neprivaloma, jog sudarytų skirtingų disciplinų studentai bei profesionalai, kurie galėtų realizuoti savo specialybės žinias ir padėtų kuriant visapusiškai motyvuotą ir integruotą pasiūlymą.

Suformuotos komandos pasirenka po vieną iš savivaldybių pateiktų tikslinių teritorijų ar objektų ir parengia joms skirtus projektinius pasiūlymus. Pasiūlymų sprendiniai ilgalaikėje perspektyvoje turėtų generuoti pajamas, prisidėti prie ekonominės aplinkos gerinimo, užimtumo didinimo, socialinių problemų sprendimo. Nagrinėjamoje teritorijoje pasirenkamas sklypas ar teritorijos zona kuriai sukuriamas detalizuotas projektinis pasiūlymas, atspindintis miesto poreikius, finansines galimybes, realistiškus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius.

Projekto įgyvendinimo laikas – 2019 m. rugsėjis – 2020 m. birželis

 

Siūlomos temos

Komandoms siūlomos skirtingos temos/teritorijos, apimančios tiek projektavimo, dizaino (pastato, grupės pastatų ar pastato dalies) užduotis tiek urbanistinio (teritorijos, viešosios erdvės, kvartalo) planavimo, kraštovaizdžio užduotis. Pasirinkę teritoriją ar objektą su jai skirta savivaldybės užduotimi projekto dalyviai turi įvertinti kokio tipo projektą jie rengs:

Pastatų projektavimo (naujo pastato, pastatų, pastato dalies projektavimas ar esamo pastato, pastatų, pastato dalies rekonstrukcija/konversija).

Teritorijų planavimo (miesto teritorijos, rajono, kvartalo, urbanistinio komplekso ar kraštovaizdžio projektai, sprendžiantys miesto viešųjų urbanistinių erdvių, kvartalų formavimo, užstatymo, formų pastatų kompleksų ir kitus klausimus).

 

Vertinimo kriterijai

Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  • Pastato ar jo dalies, pastatų komplekso, teritorijos vizijos (idėjos) kokybė;
  • Detalizuotų pasirinktų architektūrinių, konstrukcinių, inžinerinių sprendinių inovatyvumas, techninis išpildymas;
  • Energetinis efektyvumas (energetiniai rodikliai), atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas ir ekologiškumas;
  • Išmaniųjų technologijų panaudojimas;
  • Darniojo planavimo principų įgyvendinimas;
  • Sprendinių ekonominis pagrįstumas ir įgyvendinimo realumas;
  • Savivaldybių poreikių išpildymas;
  • Partnerių produktų, paslaugų ir darbo įrankių sėkmingas ir įdomus integravimas.

 

Vertinimo komisija

Dalyvių darbus vertins autoritetinga komisija: žinomi architektai, urbanistai, universitetų dėstytojai, nekilnojamojo turto, statybų rinkos bei savivaldybių atstovai ir kt.

Konkursas yra organizuojamas įgyvendinant 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos (NPP). NPP 7 (septinto) prioriteto „Regioninė plėtra“ 2 (antro) tikslo „Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“ 1 (pirmą) uždavinį „Spręsti tikslinėms teritorijoms (gyvenamosioms vietovėms) būdingas problemas – didinti jų konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinti jų ekonomikos augimą“.

Projekto dalyviai motyvuojami konkurso rengėjų ir rėmėjų įsteigtais piniginiais prizais bei dovanomis.

Visą informaciją apie IŠMANIOJO MIESTO VI teritorijas galite peržiūrėti paspaudę ŠIĄ NUORODĄ.

UAB „Formatas A1“
Komandos nariai:
Linas Naujokaitis, Alicija Grigūnienė, Eglė Naujokaitytė, Urtė Aidukienė, Airė Žaunerovaitė, Justina Kadžytė-Garbštė
Vadovai:
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VTDK
Komandos nariai:
Gintarė Blažonytė, Sergej Chmeliov, Egidijus Grėbliūnas, Eirimas Baltuška
Vadovai:
Lina Sakalauskienė, Edita Šarkienė
Pasirinkta teritorija:
Joniškis
VTDK
Komandos nariai:
Gabrielė Kavaliauskaitė
Vadovai:
Rasa Mazūrienė, Asta Kazlauskienė
Pasirinkta teritorija:
Mažeikiai
VTDK
Komandos nariai:
Dorotė Granickaitė, Martynas Gaidys
Vadovai:
Rasa Mazūrienė, Asta Kazlauskienė
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VTDK
Komandos nariai:
Diana Asgarova
Vadovai:
Rasa Mazūrienė, Asta Kazlauskienė
Pasirinkta teritorija:
Mažeikiai
VTDK
Komandos nariai:
Roberta Sidarkevičiūtė, Justas Šaltys, Gertrūda Ravluševičiūtė, Saulius Dubauskas
Vadovai:
Rasa Mazūrienė, Asta Kazlauskienė
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VTDK
Komandos nariai:
Dalia Ruzgailaitė, Asta Varkalaitė
Vadovai:
Asta Kazlauskienė, Rasa Mazūrienė
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VGTU
Komandos nariai:
Vaiva Šalkauskaitė, Dominykas Žvirblis, Kamilė Grigorevičiūtė
Vadovai:
Doc. dr. Dalia Dijokienė
Pasirinkta teritorija:
Mažeikiai
VGTU
Komandos nariai:
Redas Matusevičius
Vadovai:
Pasirinkta teritorija:
Joniškis, Gargždai, Šilutė
VGTU
Komandos nariai:
Arnas Manukian, Marijonas Morkūnas, Arūnas Murnikovas, Jovaras Šateika
Vadovai:
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VGTU
Komandos nariai:
Gabielė Glovickytė, Agnė Mockevičiūtė, Gabrielė Rinkevičiūtė
Vadovai:
Doc. Sigitas Kuncevičius, doc. dr. Darius Linartas
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VGTU
Komandos nariai:
Aistis Stalaučinskas
Vadovai:
Doc. dr. Dalia Dijokienė, dėst. asist. Diana Poškienė
Pasirinkta teritorija:
Gargždai
VDU
Komandos nariai:
Lukas Kavaliauskas
Vadovai:
Kraštovaizdžio architektė lekt. Aurelija Lozuraitienė
Pasirinkta teritorija:
Mažeikiai
KU
Komandos nariai:
Rasa Imbrasienė, Monika Veliūtė
Vadovai:
Prof. dr. Petras Grecevičius, doktor. Aurelija Jankauskaitė
Pasirinkta teritorija:
Joniškis
KTU
Komandos nariai:
Audrius Akelaitis, Jokūbas Bobrevičius, Austėja Dapkutė, Raimonda Česnauskytė, Kristina Marcinkutė
Vadovai:
Martynas Kilius
Pasirinkta teritorija:
Utena
KTU
Komandos nariai:
Odilija Seredytė, Gabrielė Bandzaitė, Justė Daukšaitė, Emilė Juknevičiūtė, Mantas Vaičiulis, Ignas Šliogeris
Vadovai:
Architektas Vytautas Baltus
Pasirinkta teritorija:
Utena
KTU
Komandos nariai:
Diana Žmėjauskaitė, Paulius Sudintas, Edvinas Lisauskas, Deimantė Laurinavičiūtė, Eglė Steponavičiūtė, Karolis Zitkevičius, Samanta Martinkutė
Vadovai:
Doc. Dalius Zigmantas Šarakauskas
Pasirinkta teritorija:
Joniškis
KTU
Komandos nariai:
Guoda Majauskaitė, Mylita Samoškaitė, Jonas Kaluina, Vilius Kazlauskas, Benas Kalinauskas
Vadovai:
Pasirinkta teritorija:
Gargždai
KTU
Komandos nariai:
Karolis Lasys, Adrija Vilkauskaitė, Gediminas Viliūnas, Laura Sakalauskaitė, Kristina Podinskaitė, Fausta Adomaitytė
Vadovai:
Martynas Marozas
Pasirinkta teritorija:
Biržai
KTU
Komandos nariai:
Mintautė Raslanaitė, Aistė Stulgytė, Ieva Kuodžiūtė, Laura Aleknavičiūtė
Vadovai:
Martynas Marozas
Pasirinkta teritorija:
Biržai

INFORMACINIAI PARTNERIAI:

PARTNERIAI:

 

SAVIVALDYBĖS:

UNIVERSITETAI:

TERITORIJOS

Visą informaciją apie IŠMANIOJO MIESTO VI teritorijas galite peržiūrėti paspaudę ŠIĄ NUORODĄ.

NAUJIENOS
DALYVIAI
UAB „Formatas A1“
Komandos nariai:
Linas Naujokaitis, Alicija Grigūnienė, Eglė Naujokaitytė, Urtė Aidukienė, Airė Žaunerovaitė, Justina Kadžytė-Garbštė
Vadovai:
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VTDK
Komandos nariai:
Gintarė Blažonytė, Sergej Chmeliov, Egidijus Grėbliūnas, Eirimas Baltuška
Vadovai:
Lina Sakalauskienė, Edita Šarkienė
Pasirinkta teritorija:
Joniškis
VTDK
Komandos nariai:
Gabrielė Kavaliauskaitė
Vadovai:
Rasa Mazūrienė, Asta Kazlauskienė
Pasirinkta teritorija:
Mažeikiai
VTDK
Komandos nariai:
Dorotė Granickaitė, Martynas Gaidys
Vadovai:
Rasa Mazūrienė, Asta Kazlauskienė
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VTDK
Komandos nariai:
Diana Asgarova
Vadovai:
Rasa Mazūrienė, Asta Kazlauskienė
Pasirinkta teritorija:
Mažeikiai
VTDK
Komandos nariai:
Roberta Sidarkevičiūtė, Justas Šaltys, Gertrūda Ravluševičiūtė, Saulius Dubauskas
Vadovai:
Rasa Mazūrienė, Asta Kazlauskienė
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VTDK
Komandos nariai:
Dalia Ruzgailaitė, Asta Varkalaitė
Vadovai:
Asta Kazlauskienė, Rasa Mazūrienė
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VGTU
Komandos nariai:
Vaiva Šalkauskaitė, Dominykas Žvirblis, Kamilė Grigorevičiūtė
Vadovai:
Doc. dr. Dalia Dijokienė
Pasirinkta teritorija:
Mažeikiai
VGTU
Komandos nariai:
Redas Matusevičius
Vadovai:
Pasirinkta teritorija:
Joniškis, Gargždai, Šilutė
VGTU
Komandos nariai:
Arnas Manukian, Marijonas Morkūnas, Arūnas Murnikovas, Jovaras Šateika
Vadovai:
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VGTU
Komandos nariai:
Gabielė Glovickytė, Agnė Mockevičiūtė, Gabrielė Rinkevičiūtė
Vadovai:
Doc. Sigitas Kuncevičius, doc. dr. Darius Linartas
Pasirinkta teritorija:
Biržai
VGTU
Komandos nariai:
Aistis Stalaučinskas
Vadovai:
Doc. dr. Dalia Dijokienė, dėst. asist. Diana Poškienė
Pasirinkta teritorija:
Gargždai
VDU
Komandos nariai:
Lukas Kavaliauskas
Vadovai:
Kraštovaizdžio architektė lekt. Aurelija Lozuraitienė
Pasirinkta teritorija:
Mažeikiai
KU
Komandos nariai:
Rasa Imbrasienė, Monika Veliūtė
Vadovai:
Prof. dr. Petras Grecevičius, doktor. Aurelija Jankauskaitė
Pasirinkta teritorija:
Joniškis
KTU
Komandos nariai:
Audrius Akelaitis, Jokūbas Bobrevičius, Austėja Dapkutė, Raimonda Česnauskytė, Kristina Marcinkutė
Vadovai:
Martynas Kilius
Pasirinkta teritorija:
Utena
KTU
Komandos nariai:
Odilija Seredytė, Gabrielė Bandzaitė, Justė Daukšaitė, Emilė Juknevičiūtė, Mantas Vaičiulis, Ignas Šliogeris
Vadovai:
Architektas Vytautas Baltus
Pasirinkta teritorija:
Utena
KTU
Komandos nariai:
Diana Žmėjauskaitė, Paulius Sudintas, Edvinas Lisauskas, Deimantė Laurinavičiūtė, Eglė Steponavičiūtė, Karolis Zitkevičius, Samanta Martinkutė
Vadovai:
Doc. Dalius Zigmantas Šarakauskas
Pasirinkta teritorija:
Joniškis
KTU
Komandos nariai:
Guoda Majauskaitė, Mylita Samoškaitė, Jonas Kaluina, Vilius Kazlauskas, Benas Kalinauskas
Vadovai:
Pasirinkta teritorija:
Gargždai
KTU
Komandos nariai:
Karolis Lasys, Adrija Vilkauskaitė, Gediminas Viliūnas, Laura Sakalauskaitė, Kristina Podinskaitė, Fausta Adomaitytė
Vadovai:
Martynas Marozas
Pasirinkta teritorija:
Biržai
KTU
Komandos nariai:
Mintautė Raslanaitė, Aistė Stulgytė, Ieva Kuodžiūtė, Laura Aleknavičiūtė
Vadovai:
Martynas Marozas
Pasirinkta teritorija:
Biržai
DARBAI
RĖMĖJAI

INFORMACINIAI PARTNERIAI:

PARTNERIAI:

 

SAVIVALDYBĖS:

UNIVERSITETAI: