1. Structum.lt
 2. IŠMANUSIS MIESTAS III

IŠMANUSIS MIESTAS III

Vadovaujantis sėkminga ir įkvėpiančia ateities miestų koncepcijų kūrimo konkursų „Išmanusis miestas I“ ir “Išmanusis miestas II” patirtimi, šiais metais tęsiama geroji praktika – pasitelkiant Lietuvos rajonų savivaldybių poreikius bei jaunųjų infrastruktūros kūrimo profesionalų pajėgas, architektūros ir statybų infrastruktūros verslo žurnalas STRUCTUM organizuoja trečiąjį, LR Aplinkos, Švietimo ir mokslo, Kultūros ir Susisiekimo ministerijų globojamą konkursą “Išmanusis miestas III“.

 

Projekto įgyvendinimo laikas – 2016 m. rugsėjis – 2017 m.birželis.

 

Projekto idėja – konkurso būdu suteikti galimybę jauniesiems, aukštosiose mokslo įstaigose besimokantiems architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų programų studentams pateikti poreikius atitinkančias idėjas pagal Lietuvos miestų savivaldybių teritorijų plėtros ir patrauklumo didinimo programą.

 

Projekto tikslas – sukurti patrauklaus miesto gyventi koncepcijas pasitelkiant Lietuvos aukštosiose mokyklose ruošiamų architektūros, inžinierijos ir statybos profesionalų komandas. Studentų grupės rengia Jonavos, Šiaulių, Ukmergės ir Akmenės rajonų savivaldybių pateiktus miesto plėtros ir patrauklumo skatinimo poreikius atitinkančius projektinius pasiūlymus ir galimybių studijas, integruojant projekto partnerių produktus ir paslaugas. Konkurso „Išmanusis miestas III“ dalyvių išradingumui bei minčių brandumui pasireikšti skiriamos 5 teritorijos keturiose – Akmenės, Jonavos, Ukmergės ir Šiaulių rajonų – savivaldybėse. Įdomiausias konkurso aspektas – tikimybė, kad geriausi ir išmaniausi teritorijų pritaikymo šiuolaikiniam gyvenimui studentų projektai bus įgyvendinti tikrovėje.

 

Projekto dalyviai – konkurse kviečiami dalyvauti aukštųjų mokyklų architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų programų studentai. Dalyvauja: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vilniaus dailės akademija, Kauno technologijos universiteto Menų kambarys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus dailės akademijos Kauno skyrius ir Klaipėdos valstybinė kolegija.

 

Projekto užduotis – universitetai turi suformuoti 4-7 studentų grupes. Skirtingų universitetų komandos turi būti panašaus dydžio, to paties universiteto komandos iš siūlomų temų turėtų rinktis skirtingas temas, jos neturėtų kartotis. Suformuotos grupės pasirenka po vieną iš savivaldybių pateiktų tikslinių teritorijų ir parengia joms skirtus projektinius pasiūlymus. Pasiūlymų sprendiniai ilgalaikiame periode turėtų generuoti pajamas, prisidėti prie ekonominės aplinkos gerinimo, užimtumo didinimo, socialinių problemų sprendimo. Nagrinėjamoje teritorijoje pasirenkamas sklypas ar teritorijos zona kuriai sukuriamas detalizuotas projektinis pasiūlymas, atspindintis miesto poreikius, finansines galimybes, realistiškus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius.

Projekto įgyvendinimo metu procese dalyvaus žurnalo „Structum“ pritraukti partneriai. Partneriai studentams parengs inovatyvių ir numatomų taikyti darbo įrankių ir produktų pristatymus, informuos apie galimas taikyti šiuolaikines technologijas, inovatyvius projektų pristatymo ir analizės metodus. Siekiant atskleisti „Išmaniojo miesto“ specifiką orientuojamasi į šiuo metu rinkoje atsirandačias prekes ir paslaugas, kurios siejamos su darniosios plėtros ir išmaniojo  miesto principais (resursų taupymas, automatinio informacijos rinkimo, apdorojimo, perdavimo, automatinio valdymo sistemos ir pan.).

Studentai rengdami pasiūlymus savo projekte turi panaudoti bent vieną kiekvienos grupės partnerio siūlomą produktą, paslaugą ar darbo įrankį (atsižvelgdami į pasirinktos tikslinės teritorijos ir siūlomo projekto specifiką).

Partnerių produktus PRIVALOMA integruoti argumentuotai, detaliai, atsižvelgiant į produktų techninių specifikacijų atitikimą kuriamam projektui (studentų darbai dalyvauja konkurse tik jei įgyvendina šiuos reikalavimus).

 

Projektų vertinimo kriterijai – pateikti projektai vertinami atskirose kategorijose pagal pateiktas temas. Kiekvienoje kategorijoje bus renkamas nugalėtojas, išsiskiriantis iš visų darbų savo idėjų originalumu, atlikimo kokybe ir sprendinių pagrįstumu.

Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • Teritorijos, pastato ar komplekso urbanistinės-architektūrinės vizijos (idėjos) kokybė;
 • Darniojo planavimo principų įgyvendinimas;
 • Išmaniųjų technologijų panaudojimas;
 • Partnerių produktų, paslaugų ir darbo įrankių sėkmingas ir įdomus integravimas;
 • Detalizuotų sprendinių kokybė, techninis išpildymas;
 • Sprendimų ekonominis pagrįstumas ir įgyvendinimo realumas;
 • Savivaldybių poreikių išpildymas;
 • Inovatyvumas;
 • Breeam sertifikato paisymas;
 • Energetinis efektyvumas,ekologiškumas.

 

Vertinimo komisija –  komandų darbus vertins autoritetinga komisija: žinomi architektai, urbanistai, universitetų dėstytojai, nekilnojamojo turto, statybų rinkos bei savivaldybių atstovai ir kt.

 

Konkursas yra organizuojamas įgyvendinant 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos (NPP). NPP 7 (septinto) prioriteto „Regioninė plėtra“ 2 (antro) tikslo „Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“ 1 (pirmą) uždavinį „Spręsti tikslinėms teritorijoms (gyvenamosioms vietovėms) būdingas problemas – didinti jų konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinti jų ekonomikos augimą“.

Projekte dalyvaujantys studentai motyvuojami rėmėjų įsteigtais piniginiais prizais, kurie, remiantis praėjusių metų rezultatais, aktyviai prisidėjo prie koncepcijų kūrimo.

Ukmergė
Ukmergės rajono savivaldybė
Ukmergė

Sporto ir renginių komplekso plėtra Ukmergės mieste Ukmergė, turėdama 23 tūkstančius gyventojų, stokoja daugiafunkcinio visuomeninio objekto. Universali sporto ir pramogų arena tenkintų šių dienų visuomeninius poreikius ir galėtų tapti Ukmergės miesto ir regioniniu traukos objektu. Sporto ir renginių komplekso teritorija Ukmergėje yra Gruodžio 17-osios gatvės gale, kairiajame Šventosios upės krante, šalia pėsčiųjų tilto per upę. Teritoriją sudaro: – 9,8 ha Sporto ir renginių komplekso dalis po atviru dangumi, kurioje yra stadionas, dvi futbolo treniruočių aikštės, stacionarios ir laikinos tribūnos, kiti aikštynai ir pagalbinės patalpos rekonstruotame tribūnų pastate. Ši sporto komplekso dalis yra aptverta tvora ir šiuo metu funkcionuoja autonomiškai. Projekte reikia įvertinti esamą teritorijos dalies infrastruktūrą. – 2,95 ha Rekreacinė zona su paplūdimiu, kuriame šiuo metu dar nėra paplūdimio infrastruktūros, prie Šventosios upės. Projekte reikia siūlyti naujus urbanistinius, architektūrinius, miestovaizdžio ir funkcinius sprendinius. – 15,25 ha Sporto ir pramogų komplekso teritorija, kurioje numatoma statyti universalią 1500-2000 vietų sporto ir renginių areną, įrengti sveikatingumo ir renginių parką su dengtomis renginių estradomis, mini golfo aikštynais. Projekte reikia siūlyti naujus urbanistinius, architektūrinius, miestovaizdžio ir funkcinius sprendinius. – Sporto komplekso automobilių aikštelė, kurią reikėtų rekonstruoti ir praplėsti. Projekte pageidautina teritorijos dalies modernizacija Sporto ir pramogų kompleksas turi būti projektuojamas kaip universalus statinys, kuriame galima rengti įvairių sporto šakų varžybas, koncertinius renginius, parodas, muges: – Sporto renginiai kuriems turi būti sudarytos sąlygos komplekse – krepšinis, rankinis, tinklinis, boksas ir imtynės, salės futbolas, lauko tenisas, stalo tenisas, badmintonas, gimnastika, lengvoji atletika, šaudykla, sporto mokykla; – Muzikos renginiai kuriems turi būti sudarytos sąlygos komplekse – klasikinės ir šiuolaikinės muzikos koncertai, festivaliai ir dainų, šokių šventės; – Sceniniai renginiai: teatro spektakliai, pasirodymai, cirko vaidinimai; – Komerciniai renginiai: prekybos mugės, seminarai, pristatymai; – Edukaciniai renginiai – sporto, meno, medijos užklasinė veikla ir būreliai . Numatomas sporto ir pramogų plėtros biudžetas: – Universali 1500-2000 vietų sporto ir renginių arena – 4 milijonai eurų; – 15,25 ha Sporto ir pramogų komplekso teritorija – 1 milijonas eurų; – 2,95 ha Rekreacinė zona su paplūdimiu – 0,2 milijonų eurų Visi architektūriniai ir inžinieriniai sprendimai turi būti racionalūs, ekonomiškai pagrįsti, išmanūs, modernūs, energetiškai efektyvūs ir inovatyvūs. Ši lokacija atitinka šiuos projekto tipus: pastato, pastatų komplekso arba teritorijos sutvarkymo pasiūlymai.

Šiauliai
Jurgaičių (Domantų) piliakalnio (Kryžių kalno) teritorijos
Šiauliai

Jurgaičių (Domantų) piliakalnio (Kryžių kalno) teritorijos su prieigomis sutvarkymas Jurgaičių (Domantų) piliakalnis, dažniau vadinamas Kryžių kalnu, yra Meškuičių seniūnijoje (Šiaulių rajonas), šalia Šiaulių-Rygos plento ir geležinkelio, 12 km į šiaurę nuo Šiaulių ir 6 km į pietvakarius nuo Meškuičių, Kulpės kairiajame krante. Ant piliakalnio yra tūkstančiai kryžių, atvežtų ne tik iš įvairių Lietuvos vietų, bet ir iš užsienio. Suskaičiuota, kad Kryžių kalne yra apie 200 tūkst. kryžių: 53 įrašyti į Kultūros vertybių registrą (2013 m.). Krikščionių pasaulyje šį kalną dar labiau išgarsino 1993 m. čia apsilankęs popiežius Jonas Paulius II. Keliami uždaviniai: – Sutvarkyti teritoriją pritaikant smulkaus verslo ir turizmo poreikiams. – Sutvarkyti kraštovaizdį. – Pasiūlyti mažosios architektūros elementus, apšvietimą. Visi architektūriniai ir inžinieriniai sprendimai turi būti racionalūs, ekonomiškai pagrįsti, išmanūs, modernūs, energetiškai efektyvūs ir inovatyvūs. Nagrinėjamos teritorijos plotas 25 ha. Preliminarus išmaniojo miesto koncepcijos įgyvendinimo biudžetas – 2 000 000 EUR. Ši lokacija atitinka šiuos projekto tipus: pastato, pastatų komplekso arba teritorijos sutvarkymo pasiūlymai.

Jonava
Jonavos rajono savivaldybė
Jonava

Teritorijos prie Jonavos miesto 1-ojo tvenkinio, Jonavoje, sutvarkymo idėjos projektas. Planuojamo objekto adresas: Teritorija prie Jonavos miesto 1-ojo tvenkinio, Jonavoje (tarp Žemaitės gatvės, Jonavos miesto ligoninės teritorijos (Žeimių g. 19), žydų kapinių ties Sodų g. 64, Pėsčiųjų laiptų įChemikų gatvės daugiabučių kvartalą, darbo biržos (Chemikų g. 138A) Topografiniai matavimai: Projektavimo sprendinius atlikti ant topografinės arba kartografinio pagrindo medžiagos. Projekto tikslas – plėtoti saugią ir funkcionalią infrastruktūrą, sukurti patrauklią, kompleksiškai išspręstą, rekreacijai ir poilsiui skirtą Jonavos miesto aplinką. Paslaugų apimtys: – Numatyti naujus pėsčiųjų ir/ar dviratininkų takus/trasas, apjungiant į vieną bendrą sistemą su esama susisiekimo infrastruktūra. Apsvarstyti žaliakelių tikslingumą mišku apaugusioje teritorijoje ties tvenkinio vakarine dalimi. – Atlikti visos nagrinėjamos teritorijos susisiekimo infrastruktūros analizę (su artimesniais ir tolimesniais Jonavos miesto visuomeniniais, mokslo ir švietimo, sporto ir prekybos objektais). – Projektinius sprendinius atlikti vadovaujantis 2015-07-30 Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu dviračių takų plėtros Jonavos mieste ir už miesto ribų specialiuoju planu Nr. 1TS-0231. – Numatyti naujas poilsio ir sporto zonas su joms būtina infrastruktūra, siūlyti esamų poilsio ir sporto zonų papildymą ar perkėlimą. – Pateikti foto ar kitą atliktą teritorijos analizę (ir siūlymus, kur būtų galima įrengti supynes, čiuožyklas ir vandens sporto ir/ar pramogų objektus. – Apsvarstyti ir/ar pateikti prieplaukų įrengimo sprendinius ir susisiekimo gerinimo bemotoriu vandens transportu tarp naujai siūlomų sporto, poilsio ir rekreacinių zonų. – Teikti siūlymus dėl garso ar vaizdo priemonių panaudojimo , kad atitinkamoje miesto zonoje ar objekte atsiradęs Jonavos miesto gyventojas girdėtų, matytų ar galėtų pats susirasti, kokie numatomi renginiai Joninių slėnyje ar kituose Jonavos miesto sporto, poilsio ar pramogų objektuose. – Atlikti projekto sprendinių viešinimą, pristatymą Jonavos miesto gyventojams iš anksto, kartu su užsakovu sutartu laiku. Projekto sprendinius derinti su Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėju. Visi architektūriniai ir inžinieriniai sprendimai turi būti racionalūs, ekonomiškai pagrįsti, išmanūs, modernūs, energetiškai efektyvūs ir inovatyvūs. Nagrinėjamos teritorijos plotas 26 ha. Preliminarus išmaniojo miesto koncepcijos įgyvendinimo biudžetas – 2 000 000 – 3 000 000 EUR. Ši lokacija atitinka šiuos projekto tipus: pastato, pastatų komplekso arba teritorijos sutvarkymo pasiūlymai.

Akmenė
Akmenės r. savivaldybė
Akmenė

Sveikatingumo komplekso statyba ir aplinkos pritaikymas Akmenės r. savivaldybė daug metų ieškojo investuotojo esamų sporto rūmų sutvarkymui ir pritaikymui sveikatingumo kompleksui įrengti. Neatsiradus investuotojui, nutarta pasukti kita linkme – analizuoti galimybę statyti naują sveikatingumo kompleksą prie Naujosios Akmenės miesto centrinio stadiono. Naujas sveikatingumo komplekso pastatas turi architektūriškai integruotis į užstatytą miesto centrą. Būtina įvertinti ribotą žemės sklypo plotą bei esamos infrastruktūros pritaikymą naujo pastato funkcijoms palaikyti. Visi architektūriniai ir inžinieriniai sprendimai turi būti racionalūs, ekonomiškai pagrįsti, išmanūs, modernūs, energetiškai efektyvūs ir inovatyvūs. Nagrinėjamos teritorijos plotas žemės sklypo plotas ~5,68 ha. Nagrinėjamos teritorijos užstatytas plotas ~3,58 ha. Preliminarus išmaniojo miesto koncepcijos įgyvendinimo biudžetas – ~5 000 000 EUR. Teritorijos sutvarkymui – ~1 000 000 Eur. Ši lokacija atitinka šiuos projekto tipus: pastato, pastatų komplekso arba teritorijos sutvarkymo pasiūlymai.

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA
Komandos nariai:

Vaidota Česnulevičiūtė

Kristina Busilaitė

Odeta Tamkvaitytė

Vadovai:

Vytenis Gerliakas, Marius Pranas Šaliamoras, Henrikas Štaudė

Pasirinkta teritorija:
Ukmergė
VDA KAUNO FAKULTETAS (mokiniai)
Komandos nariai:

Komanda sudaryta iš mokinių, ją kuruoja komanda „200m2“

Birutė Jankauskaitė (11 klasė, Kėdainių šviesioji gimnazija)

Deividas Merončikas (10 klasė, Kauno „Saulės“ gimnazija)

Mykolas Deveikis (12 klasė, Kauno dailės gimnazija)

Augustinas Milkus (10 klasė, Kauno dailės gimnazija)

Vadovai:

dėstytojas, architektas Mindaugas Butvila ir architektas Paulius Kliučininkas

Pasirinkta teritorija:
Akmenė
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU)
Komandos nariai:

Greta Zelenkauskaitė (3 kursas, statybos fakultetas, architektūros inžinerija)

Kristina Kandrotaitė (3 kursas, statybos fakultetas, architektūros inžinerija)

Skaistė Padegimaitė (3 kursas, statybos fakultetas, architektūros inžinerija)

Roberta Kriaučiūnaitė (3 kursas, statybos fakultetas, architektūros inžinerija)

Ignas Joniškis (3 kursas, statybos fakultetas, architektūros inžinerija)

Robertas Černiavskis (3 kursas, aplinkos inžinerijos fakultetas, geodezija)

Edvin Novikevič (3 kursas, aplinkos inžinerijos fakultetas, geodezija)

Rokas Bražiūnas (3 kursas, aplinkos inžinerijos fakultetas, geodezija)

Vadovai:

doc. dr. Tatjana Grigorjeva, Statybos fakultetas, Architektūros inžinerijos katedros vedėja, doc. dr. Jūratė Visockienė, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Geodezijos ir kadastro katedros vedėja

Pasirinkta teritorija:
Ukmergė
VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA (VTDKO)
Komandos nariai:

Edvinas Gladkij (2 kursas, statyba)

Dmitrijus Glušakovas (2 kursas, statyba)

Agnė Ablačinskaitė (2 kursas, statyba)

Dominykas Pavilionis (2 kursas, statyba)

Martynas Pauža (2 kursas, statyba)

Paulius Grabauskas (2 kursas, statyba)

Vadovai:

lektorė Anna Glinskienė ir doc. dr. Gintautas Ambrasas

Pasirinkta teritorija:
Ukmergė
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS (KU) – ŠIAULIŲ KOMANDA
Komandos nariai:

Juozas Zakarauskas (medijų filosofija ir kultūrinės industrijos)

Viktorija Gričenaitė (kraštovaizdžio architektūra)

Aistė Švitraitė (kraštovaizdžio architektūra)

Mehmet Can Coban (rekreacija ir turizmas)

Evaldas Normantas (informatikos inžinerija)

Giedrė Leonikaitė

Vadovai:

doc. Ramunė Staševičiūtė

Pasirinkta teritorija:
Šiauliai
KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJA (KVK)
Komandos nariai:

K. Auškalnytė

M. Kupšys

J. Vasytė

K. Grikšaitė

A. Einikis

D. Janušas

L. Kasnauskas

G. Blazinauskytė

K. Auškalnytė

Vadovai:

Dainora Jankauskienė, Vida Gerikienė, Lina Kuklienė, Indrius Kuklys, Vida Ovaltaitė, Vilma Vaičekauskienė, Jurgita Drizgaitė, Gražina Beniušienė (Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros lektoriai)

Pasirinkta teritorija:
Jonava
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS (KU) – AKMENĖS KOMANDA
Komandos nariai:

Beata Žymančiūtė (3 kurso bakalauras, rekreacija ir turizmas)

Antanas Vėlavičius (1 kurso magistrantūra, kraštovaizdžio architektūra)

Gintarė Dilginaitė (3 kurso bakalauras, statybos inžinerija)

Deimantė Kubilaitė (4 kurso bakalauras, statybos inžinerija)

Tadas Astrauskas (4 kurso bakalauras, statybos inžinerija)

Tomas Silkinis (4 kurso bakalauras, informatikos inžinerija)

Vadovai:

KU Jūrų inžinerijos katedros, Statybos inžinerijos studijų programos lektorė dr. Jevgenija Rutė

Pasirinkta teritorija:
Akmenė
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (KTU) – JONAVOS IR UKMERGĖS KOMANDA
Komandos nariai:

Deimantė Vaičiukynaitė (3 kursas, architektūra)

Rūta Ašvydytė (3 kursas, architektūra)

Algirdas Ramonas (3 kursas, architektūra)

Paulius Usevičius (3 kursas, architektūra)

Mantvydas Hoppen (3 kursas, statybos inžinerija)

Tomas Celencevičius (3 kursas, statybos inžinerija)

Tadas Gužauskas (1 kurso magistrantūra, statybos technologijos)

Povilas Pečiukonis

Vadovai:

Architektūros ir urbanistikos katedros doc. Gitana Šukaitytė ir Statybos technologijų katedros lektorė Odeta Viliūnienė

Pasirinkta teritorija:
Jonava
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS (KU) – JONAVOS KOMANDA
Komandos nariai:

Monika Veliūtė

Kotryna Būdvytytė

Karolina Gerikaitė

Kamilė Vaičiūnaitė

Jon Hernandez Arretxe

Karolina Brunzaitė

Audrius Kondrotas

Andželika Rimkuvienė

Tomas Šiaulytis

Denny Wonder

Manpreet Singh

Vadovai:

lekt. Dr. Inga Urbonaitė, lekt. Gerda Antanaitytė, doc. Ramunė Staševičiūtė, doc. Dr. Rita Vaičekauskaitė (kuratorė)

Pasirinkta teritorija:
Jonava

PAGRINDINIAI PROJEKTO PARTNERIAI:

PAGRINDINIAI PROJEKTO RĖMĖJAI:

PROJEKTO PARTNERIAI:

PROJEKTO INFORMACINIAI PARTNERIAI:

TERITORIJOS
Ukmergė
Ukmergės rajono savivaldybė
Ukmergė

Sporto ir renginių komplekso plėtra Ukmergės mieste Ukmergė, turėdama 23 tūkstančius gyventojų, stokoja daugiafunkcinio visuomeninio objekto. Universali sporto ir pramogų arena tenkintų šių dienų visuomeninius poreikius ir galėtų tapti Ukmergės miesto ir regioniniu traukos objektu. Sporto ir renginių komplekso teritorija Ukmergėje yra Gruodžio 17-osios gatvės gale, kairiajame Šventosios upės krante, šalia pėsčiųjų tilto per upę. Teritoriją sudaro: – 9,8 ha Sporto ir renginių komplekso dalis po atviru dangumi, kurioje yra stadionas, dvi futbolo treniruočių aikštės, stacionarios ir laikinos tribūnos, kiti aikštynai ir pagalbinės patalpos rekonstruotame tribūnų pastate. Ši sporto komplekso dalis yra aptverta tvora ir šiuo metu funkcionuoja autonomiškai. Projekte reikia įvertinti esamą teritorijos dalies infrastruktūrą. – 2,95 ha Rekreacinė zona su paplūdimiu, kuriame šiuo metu dar nėra paplūdimio infrastruktūros, prie Šventosios upės. Projekte reikia siūlyti naujus urbanistinius, architektūrinius, miestovaizdžio ir funkcinius sprendinius. – 15,25 ha Sporto ir pramogų komplekso teritorija, kurioje numatoma statyti universalią 1500-2000 vietų sporto ir renginių areną, įrengti sveikatingumo ir renginių parką su dengtomis renginių estradomis, mini golfo aikštynais. Projekte reikia siūlyti naujus urbanistinius, architektūrinius, miestovaizdžio ir funkcinius sprendinius. – Sporto komplekso automobilių aikštelė, kurią reikėtų rekonstruoti ir praplėsti. Projekte pageidautina teritorijos dalies modernizacija Sporto ir pramogų kompleksas turi būti projektuojamas kaip universalus statinys, kuriame galima rengti įvairių sporto šakų varžybas, koncertinius renginius, parodas, muges: – Sporto renginiai kuriems turi būti sudarytos sąlygos komplekse – krepšinis, rankinis, tinklinis, boksas ir imtynės, salės futbolas, lauko tenisas, stalo tenisas, badmintonas, gimnastika, lengvoji atletika, šaudykla, sporto mokykla; – Muzikos renginiai kuriems turi būti sudarytos sąlygos komplekse – klasikinės ir šiuolaikinės muzikos koncertai, festivaliai ir dainų, šokių šventės; – Sceniniai renginiai: teatro spektakliai, pasirodymai, cirko vaidinimai; – Komerciniai renginiai: prekybos mugės, seminarai, pristatymai; – Edukaciniai renginiai – sporto, meno, medijos užklasinė veikla ir būreliai . Numatomas sporto ir pramogų plėtros biudžetas: – Universali 1500-2000 vietų sporto ir renginių arena – 4 milijonai eurų; – 15,25 ha Sporto ir pramogų komplekso teritorija – 1 milijonas eurų; – 2,95 ha Rekreacinė zona su paplūdimiu – 0,2 milijonų eurų Visi architektūriniai ir inžinieriniai sprendimai turi būti racionalūs, ekonomiškai pagrįsti, išmanūs, modernūs, energetiškai efektyvūs ir inovatyvūs. Ši lokacija atitinka šiuos projekto tipus: pastato, pastatų komplekso arba teritorijos sutvarkymo pasiūlymai.

Šiauliai
Jurgaičių (Domantų) piliakalnio (Kryžių kalno) teritorijos
Šiauliai

Jurgaičių (Domantų) piliakalnio (Kryžių kalno) teritorijos su prieigomis sutvarkymas Jurgaičių (Domantų) piliakalnis, dažniau vadinamas Kryžių kalnu, yra Meškuičių seniūnijoje (Šiaulių rajonas), šalia Šiaulių-Rygos plento ir geležinkelio, 12 km į šiaurę nuo Šiaulių ir 6 km į pietvakarius nuo Meškuičių, Kulpės kairiajame krante. Ant piliakalnio yra tūkstančiai kryžių, atvežtų ne tik iš įvairių Lietuvos vietų, bet ir iš užsienio. Suskaičiuota, kad Kryžių kalne yra apie 200 tūkst. kryžių: 53 įrašyti į Kultūros vertybių registrą (2013 m.). Krikščionių pasaulyje šį kalną dar labiau išgarsino 1993 m. čia apsilankęs popiežius Jonas Paulius II. Keliami uždaviniai: – Sutvarkyti teritoriją pritaikant smulkaus verslo ir turizmo poreikiams. – Sutvarkyti kraštovaizdį. – Pasiūlyti mažosios architektūros elementus, apšvietimą. Visi architektūriniai ir inžinieriniai sprendimai turi būti racionalūs, ekonomiškai pagrįsti, išmanūs, modernūs, energetiškai efektyvūs ir inovatyvūs. Nagrinėjamos teritorijos plotas 25 ha. Preliminarus išmaniojo miesto koncepcijos įgyvendinimo biudžetas – 2 000 000 EUR. Ši lokacija atitinka šiuos projekto tipus: pastato, pastatų komplekso arba teritorijos sutvarkymo pasiūlymai.

Jonava
Jonavos rajono savivaldybė
Jonava

Teritorijos prie Jonavos miesto 1-ojo tvenkinio, Jonavoje, sutvarkymo idėjos projektas. Planuojamo objekto adresas: Teritorija prie Jonavos miesto 1-ojo tvenkinio, Jonavoje (tarp Žemaitės gatvės, Jonavos miesto ligoninės teritorijos (Žeimių g. 19), žydų kapinių ties Sodų g. 64, Pėsčiųjų laiptų įChemikų gatvės daugiabučių kvartalą, darbo biržos (Chemikų g. 138A) Topografiniai matavimai: Projektavimo sprendinius atlikti ant topografinės arba kartografinio pagrindo medžiagos. Projekto tikslas – plėtoti saugią ir funkcionalią infrastruktūrą, sukurti patrauklią, kompleksiškai išspręstą, rekreacijai ir poilsiui skirtą Jonavos miesto aplinką. Paslaugų apimtys: – Numatyti naujus pėsčiųjų ir/ar dviratininkų takus/trasas, apjungiant į vieną bendrą sistemą su esama susisiekimo infrastruktūra. Apsvarstyti žaliakelių tikslingumą mišku apaugusioje teritorijoje ties tvenkinio vakarine dalimi. – Atlikti visos nagrinėjamos teritorijos susisiekimo infrastruktūros analizę (su artimesniais ir tolimesniais Jonavos miesto visuomeniniais, mokslo ir švietimo, sporto ir prekybos objektais). – Projektinius sprendinius atlikti vadovaujantis 2015-07-30 Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu dviračių takų plėtros Jonavos mieste ir už miesto ribų specialiuoju planu Nr. 1TS-0231. – Numatyti naujas poilsio ir sporto zonas su joms būtina infrastruktūra, siūlyti esamų poilsio ir sporto zonų papildymą ar perkėlimą. – Pateikti foto ar kitą atliktą teritorijos analizę (ir siūlymus, kur būtų galima įrengti supynes, čiuožyklas ir vandens sporto ir/ar pramogų objektus. – Apsvarstyti ir/ar pateikti prieplaukų įrengimo sprendinius ir susisiekimo gerinimo bemotoriu vandens transportu tarp naujai siūlomų sporto, poilsio ir rekreacinių zonų. – Teikti siūlymus dėl garso ar vaizdo priemonių panaudojimo , kad atitinkamoje miesto zonoje ar objekte atsiradęs Jonavos miesto gyventojas girdėtų, matytų ar galėtų pats susirasti, kokie numatomi renginiai Joninių slėnyje ar kituose Jonavos miesto sporto, poilsio ar pramogų objektuose. – Atlikti projekto sprendinių viešinimą, pristatymą Jonavos miesto gyventojams iš anksto, kartu su užsakovu sutartu laiku. Projekto sprendinius derinti su Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėju. Visi architektūriniai ir inžinieriniai sprendimai turi būti racionalūs, ekonomiškai pagrįsti, išmanūs, modernūs, energetiškai efektyvūs ir inovatyvūs. Nagrinėjamos teritorijos plotas 26 ha. Preliminarus išmaniojo miesto koncepcijos įgyvendinimo biudžetas – 2 000 000 – 3 000 000 EUR. Ši lokacija atitinka šiuos projekto tipus: pastato, pastatų komplekso arba teritorijos sutvarkymo pasiūlymai.

Akmenė
Akmenės r. savivaldybė
Akmenė

Sveikatingumo komplekso statyba ir aplinkos pritaikymas Akmenės r. savivaldybė daug metų ieškojo investuotojo esamų sporto rūmų sutvarkymui ir pritaikymui sveikatingumo kompleksui įrengti. Neatsiradus investuotojui, nutarta pasukti kita linkme – analizuoti galimybę statyti naują sveikatingumo kompleksą prie Naujosios Akmenės miesto centrinio stadiono. Naujas sveikatingumo komplekso pastatas turi architektūriškai integruotis į užstatytą miesto centrą. Būtina įvertinti ribotą žemės sklypo plotą bei esamos infrastruktūros pritaikymą naujo pastato funkcijoms palaikyti. Visi architektūriniai ir inžinieriniai sprendimai turi būti racionalūs, ekonomiškai pagrįsti, išmanūs, modernūs, energetiškai efektyvūs ir inovatyvūs. Nagrinėjamos teritorijos plotas žemės sklypo plotas ~5,68 ha. Nagrinėjamos teritorijos užstatytas plotas ~3,58 ha. Preliminarus išmaniojo miesto koncepcijos įgyvendinimo biudžetas – ~5 000 000 EUR. Teritorijos sutvarkymui – ~1 000 000 Eur. Ši lokacija atitinka šiuos projekto tipus: pastato, pastatų komplekso arba teritorijos sutvarkymo pasiūlymai.

NAUJIENOS
DALYVIAI
VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA
Komandos nariai:

Vaidota Česnulevičiūtė

Kristina Busilaitė

Odeta Tamkvaitytė

Vadovai:

Vytenis Gerliakas, Marius Pranas Šaliamoras, Henrikas Štaudė

Pasirinkta teritorija:
Ukmergė
VDA KAUNO FAKULTETAS (mokiniai)
Komandos nariai:

Komanda sudaryta iš mokinių, ją kuruoja komanda „200m2“

Birutė Jankauskaitė (11 klasė, Kėdainių šviesioji gimnazija)

Deividas Merončikas (10 klasė, Kauno „Saulės“ gimnazija)

Mykolas Deveikis (12 klasė, Kauno dailės gimnazija)

Augustinas Milkus (10 klasė, Kauno dailės gimnazija)

Vadovai:

dėstytojas, architektas Mindaugas Butvila ir architektas Paulius Kliučininkas

Pasirinkta teritorija:
Akmenė
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU)
Komandos nariai:

Greta Zelenkauskaitė (3 kursas, statybos fakultetas, architektūros inžinerija)

Kristina Kandrotaitė (3 kursas, statybos fakultetas, architektūros inžinerija)

Skaistė Padegimaitė (3 kursas, statybos fakultetas, architektūros inžinerija)

Roberta Kriaučiūnaitė (3 kursas, statybos fakultetas, architektūros inžinerija)

Ignas Joniškis (3 kursas, statybos fakultetas, architektūros inžinerija)

Robertas Černiavskis (3 kursas, aplinkos inžinerijos fakultetas, geodezija)

Edvin Novikevič (3 kursas, aplinkos inžinerijos fakultetas, geodezija)

Rokas Bražiūnas (3 kursas, aplinkos inžinerijos fakultetas, geodezija)

Vadovai:

doc. dr. Tatjana Grigorjeva, Statybos fakultetas, Architektūros inžinerijos katedros vedėja, doc. dr. Jūratė Visockienė, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Geodezijos ir kadastro katedros vedėja

Pasirinkta teritorija:
Ukmergė
VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA (VTDKO)
Komandos nariai:

Edvinas Gladkij (2 kursas, statyba)

Dmitrijus Glušakovas (2 kursas, statyba)

Agnė Ablačinskaitė (2 kursas, statyba)

Dominykas Pavilionis (2 kursas, statyba)

Martynas Pauža (2 kursas, statyba)

Paulius Grabauskas (2 kursas, statyba)

Vadovai:

lektorė Anna Glinskienė ir doc. dr. Gintautas Ambrasas

Pasirinkta teritorija:
Ukmergė
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS (KU) – ŠIAULIŲ KOMANDA
Komandos nariai:

Juozas Zakarauskas (medijų filosofija ir kultūrinės industrijos)

Viktorija Gričenaitė (kraštovaizdžio architektūra)

Aistė Švitraitė (kraštovaizdžio architektūra)

Mehmet Can Coban (rekreacija ir turizmas)

Evaldas Normantas (informatikos inžinerija)

Giedrė Leonikaitė

Vadovai:

doc. Ramunė Staševičiūtė

Pasirinkta teritorija:
Šiauliai
KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJA (KVK)
Komandos nariai:

K. Auškalnytė

M. Kupšys

J. Vasytė

K. Grikšaitė

A. Einikis

D. Janušas

L. Kasnauskas

G. Blazinauskytė

K. Auškalnytė

Vadovai:

Dainora Jankauskienė, Vida Gerikienė, Lina Kuklienė, Indrius Kuklys, Vida Ovaltaitė, Vilma Vaičekauskienė, Jurgita Drizgaitė, Gražina Beniušienė (Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros lektoriai)

Pasirinkta teritorija:
Jonava
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS (KU) – AKMENĖS KOMANDA
Komandos nariai:

Beata Žymančiūtė (3 kurso bakalauras, rekreacija ir turizmas)

Antanas Vėlavičius (1 kurso magistrantūra, kraštovaizdžio architektūra)

Gintarė Dilginaitė (3 kurso bakalauras, statybos inžinerija)

Deimantė Kubilaitė (4 kurso bakalauras, statybos inžinerija)

Tadas Astrauskas (4 kurso bakalauras, statybos inžinerija)

Tomas Silkinis (4 kurso bakalauras, informatikos inžinerija)

Vadovai:

KU Jūrų inžinerijos katedros, Statybos inžinerijos studijų programos lektorė dr. Jevgenija Rutė

Pasirinkta teritorija:
Akmenė
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (KTU) – JONAVOS IR UKMERGĖS KOMANDA
Komandos nariai:

Deimantė Vaičiukynaitė (3 kursas, architektūra)

Rūta Ašvydytė (3 kursas, architektūra)

Algirdas Ramonas (3 kursas, architektūra)

Paulius Usevičius (3 kursas, architektūra)

Mantvydas Hoppen (3 kursas, statybos inžinerija)

Tomas Celencevičius (3 kursas, statybos inžinerija)

Tadas Gužauskas (1 kurso magistrantūra, statybos technologijos)

Povilas Pečiukonis

Vadovai:

Architektūros ir urbanistikos katedros doc. Gitana Šukaitytė ir Statybos technologijų katedros lektorė Odeta Viliūnienė

Pasirinkta teritorija:
Jonava
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS (KU) – JONAVOS KOMANDA
Komandos nariai:

Monika Veliūtė

Kotryna Būdvytytė

Karolina Gerikaitė

Kamilė Vaičiūnaitė

Jon Hernandez Arretxe

Karolina Brunzaitė

Audrius Kondrotas

Andželika Rimkuvienė

Tomas Šiaulytis

Denny Wonder

Manpreet Singh

Vadovai:

lekt. Dr. Inga Urbonaitė, lekt. Gerda Antanaitytė, doc. Ramunė Staševičiūtė, doc. Dr. Rita Vaičekauskaitė (kuratorė)

Pasirinkta teritorija:
Jonava
DARBAI
RĖMĖJAI

PAGRINDINIAI PROJEKTO PARTNERIAI:

PAGRINDINIAI PROJEKTO RĖMĖJAI:

PROJEKTO PARTNERIAI:

PROJEKTO INFORMACINIAI PARTNERIAI: