1. Structum.lt
  2. IŠMANUSIS MIESTAS X

IŠMANUSIS MIESTAS X

Nepavyko rasti.

eternit

                                         

TERITORIJOS
NAUJIENOS
DALYVIAI
Nepavyko rasti.
RĖMĖJAI

eternit

                                         

DARBAI

Jau dešimtus metus projektu „Išmanusis miestas“ siekiame suburti tarpdisciplinines architektūros, inžinerijos, statybos, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros, dizaino ir kitų sričių profesionalų komandas, bei parengti išsamius ir motyvuotus projektinius pasiūlymus vienai iš užduotyje įvardintų teritorijų, siekiant sukurti patrauklaus ir išmanaus miesto koncepcijas.

Išmanaus miesto projekte dalyvauja komandos suformuotos iš Lietuvos aukštosiose mokyklose besimokančių studentų ar profesionalių savo srities specialistų, vykdančių projektus Lietuvoje ar užsienyje.

Kas gali dalyvauti?

I kategorija – PROFESIONALAI: architektai, urbanistai, inžinieriai, kraštovaizdžio kūrėjai, statybų inžinieriai ir kiti.

II kategorija – STUDENTAI:  architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio, statybų, inžinerijos ir kitų studijų krypčių.

Komandoms siūlomos skirtingos temos/teritorijos, apimančios tiek projektavimo, dizaino (pastato, grupės pastatų ar pastato dalies) užduotis tiek urbanistinio (teritorijos, viešosios erdvės, kvartalo) planavimo, kraštovaizdžio užduotis. Pasirinkę teritoriją ar objektą su jai skirta savivaldybės užduotimi projekto dalyviai turi įvertinti kokio tipo projektą jie rengs:

Pastatų projektavimo (naujo pastato, pastatų, pastato dalies projektavimas ar esamo pastato, pastatų, pastato dalies rekonstrukcija / konversija).

Teritorijų planavimo (miesto teritorijos, rajono, kvartalo, urbanistinio komplekso ar kraštovaizdžio projektai, sprendžiantys miesto viešųjų urbanistinių erdvių, kvartalų formavimo, užstatymo, formų pastatų kompleksų ir kitus klausimus).

Šiais metais dalyviai teritorijas gali rinktis šiose Lietuvos savivaldybėse:

Projekto dalyviai ir projektinių pasiūlymų rengimo procesas

Pasiūlymus rengia iš 1–7 dalyvių suformuotos komandos, kurias sudaro architektūros, inžinerijos, statybos, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros, dizaino ir kitų sričių studentai ar profesionalai. Komandos sudėtį rekomenduojama, tačiau neprivaloma, jog sudarytų skirtingų disciplinų studentai bei profesionalai, kurie galėtų realizuoti savo specialybės žinias ir padėtų kuriant visapusiškai motyvuotą ir integruotą pasiūlymą.

Suformuotos komandos pasirenka po vieną iš savivaldybių pateiktų tikslinių teritorijų ar objektų ir parengia joms skirtus projektinius pasiūlymus. Pasiūlymų sprendiniai ilgalaikėje perspektyvoje turėtų generuoti pajamas, prisidėti prie ekonominės aplinkos gerinimo, užimtumo didinimo, socialinių problemų sprendimo. Nagrinėjamoje teritorijoje pasirenkamas sklypas ar teritorijos zona kuriai sukuriamas detalizuotas projektinis pasiūlymas, atspindintis miesto poreikius, finansines galimybes, realistiškus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius.

Vertinimo kriterijai

Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

timeline_pre_loader

Pastato ar jo dalies, pastatų komplekso, teritorijos vizijos (idėjos) kokybė;

Detalizuotų pasirinktų architektūrinių, konstrukcinių, inžinerinių sprendinių inovatyvumas, techninis išpildymas;

Energetinis efektyvumas (energetiniai rodikliai), atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas ir ekologiškumas;

Išmaniųjų technologijų panaudojimas;

Darniojo planavimo principų įgyvendinimas;

Sprendinių ekonominis pagrįstumas ir įgyvendinimo realumas;

Savivaldybių poreikių išpildymas;

Partnerių produktų, paslaugų ir darbo įrankių sėkmingas ir įdomus integravimas.

Vertinimo komisija

Dalyvių darbus vertins autoritetinga komisija: žinomi architektai, urbanistai, universitetų dėstytojai, nekilnojamojo turto, statybų rinkos bei savivaldybių atstovai ir kt.

REGISTRUOKITĖS PROJEKTE IŠMANUSIS MIESTAS

Turite klausimų? Susisiekite:

ismanusismiestas@structum.lt,

86 111 79 62