1. Structum.lt
  2. IŠMANUSIS MIESTAS VII

IŠMANUSIS MIESTAS VII

Projekto dalyviai ir projektinių pasiūlymų rengimo procesas

Pasiūlymus rengia iš 1–7 dalyvių suformuotos komandos, kurias sudaro architektūros, inžinerijos, statybos, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros, dizaino ir kitų sričių studentai ar profesionalai. Komandos sudėtį rekomenduojama, tačiau neprivaloma, jog sudarytų skirtingų disciplinų studentai bei profesionalai, kurie galėtų realizuoti savo specialybės žinias ir padėtų kuriant visapusiškai motyvuotą ir integruotą pasiūlymą.

Suformuotos komandos pasirenka po vieną iš savivaldybių pateiktų tikslinių teritorijų ar objektų ir parengia joms skirtus projektinius pasiūlymus. Pasiūlymų sprendiniai ilgalaikėje perspektyvoje turėtų generuoti pajamas, prisidėti prie ekonominės aplinkos gerinimo, užimtumo didinimo, socialinių problemų sprendimo. Nagrinėjamoje teritorijoje pasirenkamas sklypas ar teritorijos zona kuriai sukuriamas detalizuotas projektinis pasiūlymas, atspindintis miesto poreikius, finansines galimybes, realistiškus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius.

Projekto įgyvendinimo laikas – 2020 m. rugsėjis – 2021 m. birželis

Siūlomos temos

Komandoms siūlomos skirtingos temos/teritorijos, apimančios tiek projektavimo, dizaino (pastato, grupės pastatų ar pastato dalies) užduotis tiek urbanistinio (teritorijos, viešosios erdvės, kvartalo) planavimo, kraštovaizdžio užduotis. Pasirinkę teritoriją ar objektą su jai skirta savivaldybės užduotimi projekto dalyviai turi įvertinti kokio tipo projektą jie rengs:

Pastatų projektavimo (naujo pastato, pastatų, pastato dalies projektavimas ar esamo pastato, pastatų, pastato dalies rekonstrukcija/konversija).

Teritorijų planavimo (miesto teritorijos, rajono, kvartalo, urbanistinio komplekso ar kraštovaizdžio projektai, sprendžiantys miesto viešųjų urbanistinių erdvių, kvartalų formavimo, užstatymo, formų pastatų kompleksų ir kitus klausimus).

Vertinimo kriterijai

Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  • Pastato ar jo dalies, pastatų komplekso, teritorijos vizijos (idėjos) kokybė;
  • Detalizuotų pasirinktų architektūrinių, konstrukcinių, inžinerinių sprendinių inovatyvumas, techninis išpildymas;
  • Energetinis efektyvumas (energetiniai rodikliai), atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas ir ekologiškumas;
  • Išmaniųjų technologijų panaudojimas;
  • Darniojo planavimo principų įgyvendinimas;
  • Sprendinių ekonominis pagrįstumas ir įgyvendinimo realumas;
  • Savivaldybių poreikių išpildymas;
  • Partnerių produktų, paslaugų ir darbo įrankių sėkmingas ir įdomus integravimas.

Vertinimo komisija

Dalyvių darbus vertins autoritetinga komisija: žinomi architektai, urbanistai, universitetų dėstytojai, nekilnojamojo turto, statybų rinkos bei savivaldybių atstovai ir kt.

Konkursas yra organizuojamas įgyvendinant 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos (NPP). NPP 7 (septinto) prioriteto „Regioninė plėtra“ 2 (antro) tikslo „Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“ 1 (pirmą) uždavinį „Spręsti tikslinėms teritorijoms (gyvenamosioms vietovėms) būdingas problemas – didinti jų konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinti jų ekonomikos augimą“.

Projekto dalyviai motyvuojami konkurso rengėjų ir rėmėjų įsteigtais piniginiais prizais bei dovanomis.

Visą informaciją apie IŠMANIOJO MIESTO VII teritorijas galite peržiūrėti paspaudę ŠIĄ NUORODĄ.

Vilniaus dailės akademija
Komandos nariai:
Justina Čepanauskaitė, Mikas Karalevičius, Gabrielė Ibėnaitė, Domas Tvarijonas, Birutė Jankauskaitė
Vadovai:
Doc. Zigmantas Brazauskas
Pasirinkta teritorija:
Zarasai
Klaipėdos valstybinė kolegija
Komandos nariai:
Justė Bacevičiūtė, Martynas Gabalis, Egidijus Valantinas, Egidijus Grublys, Paulius Butvydis, Jonas Šimutis
Vadovai:
Vilma Vaičekauskienė, Indrius Kuklys, Rasa Varpiotaitė-Tiutiunik
Pasirinkta teritorija:
Zarasai
Kauno technologijos universitetas
Komandos nariai:
Justė Daukšaitė, Kristina Podinskaitė, Donatas Sederevičius, Tomas Astrauskas, Paulius Jankauskas
Vadovai:
Laura Jankauskaitė-Jurevičienė, Ignacio Villalonas Fornesas
Pasirinkta teritorija:
Marijampolė

INFORMACINIAI PARTNERIAI:

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI:

 

UNIVERSITETAI:

SAVIVALDYBĖS:​

 

TERITORIJOS

Visą informaciją apie IŠMANIOJO MIESTO VII teritorijas galite peržiūrėti paspaudę ŠIĄ NUORODĄ.

NAUJIENOS
DALYVIAI
Vilniaus dailės akademija
Komandos nariai:
Justina Čepanauskaitė, Mikas Karalevičius, Gabrielė Ibėnaitė, Domas Tvarijonas, Birutė Jankauskaitė
Vadovai:
Doc. Zigmantas Brazauskas
Pasirinkta teritorija:
Zarasai
Klaipėdos valstybinė kolegija
Komandos nariai:
Justė Bacevičiūtė, Martynas Gabalis, Egidijus Valantinas, Egidijus Grublys, Paulius Butvydis, Jonas Šimutis
Vadovai:
Vilma Vaičekauskienė, Indrius Kuklys, Rasa Varpiotaitė-Tiutiunik
Pasirinkta teritorija:
Zarasai
Kauno technologijos universitetas
Komandos nariai:
Justė Daukšaitė, Kristina Podinskaitė, Donatas Sederevičius, Tomas Astrauskas, Paulius Jankauskas
Vadovai:
Laura Jankauskaitė-Jurevičienė, Ignacio Villalonas Fornesas
Pasirinkta teritorija:
Marijampolė
DARBAI
RĖMĖJAI

INFORMACINIAI PARTNERIAI:

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI:

 

UNIVERSITETAI:

SAVIVALDYBĖS:​