1. Structum.lt
 2. IŠMANUSIS MIESTAS V

IŠMANUSIS MIESTAS V

Vadovaujantis sėkminga ir įkvėpiančia ateities miestų koncepcijų kūrimo konkursų „Išmanusis miestas“ patirtimi, šiais metais tęsiama geroji praktika – pasitelkiant Lietuvos rajonų savivaldybių poreikius ir jaunųjų infrastruktūros kūrimo profesionalų pajėgas, architektūros, statybų, infrastruktūros verslo žurnalas STRUCTUM organizuoja penktąjį, Lietuvos Respublikos Aplinkos, Švietimo ir mokslo, Kultūros, Vidaus reikalų, Ūkio bei Susisiekimo ministerijų globojamą projektą IŠMANUSIS MIESTAS V.

Projekto įgyvendinimo laikas – 2018 m. rugsėjis – 2019 m.birželis.

Projekto idėja – konkurso būdu suteikti galimybę jauniesiems, aukštosiose mokslo įstaigose besimokantiems architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų programų studentams pateikti poreikius atitinkančias idėjas pagal Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių teritorijų plėtros ir patrauklumo didinimo programą.

Projekto tikslas – sukurti patrauklaus miesto gyventi koncepcijas pasitelkiant Lietuvos aukštosiose mokyklose ruošiamų architektūros, inžinierijos, statybos ir kitų sričių profesionalų komandas.

Projekto užduotis – universitetai turi suformuoti 1-7 studentų grupes. Skirtingų universitetų komandos turi būti panašaus dydžio, to paties universiteto komandos iš siūlomų temų turėtų rinktis skirtingas temas, jos neturėtų kartotis. Suformuotos grupės pasirenka po vieną iš savivaldybių pateiktų tikslinių teritorijų ir parengia joms skirtus projektinius pasiūlymus. Pasiūlymų sprendiniai ilgalaikiame periode turėtų generuoti pajamas, prisidėti prie ekonominės aplinkos gerinimo, užimtumo didinimo, socialinių problemų sprendimo. Nagrinėjamoje teritorijoje pasirenkamas sklypas ar teritorijos zona, kuriai sukuriamas detalizuotas projektinis pasiūlymas, atspindintis miesto poreikius, finansines galimybes, realistiškus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius.

Projekto įgyvendinimo metu procese dalyvaus žurnalo „Structum“ pritraukti partneriai. Partneriai studentams parengs inovatyvių ir numatomų taikyti darbo įrankių ir produktų pristatymus, informuos apie galimas taikyti šiuolaikines technologijas, inovatyvius projektų pristatymo ir analizės metodus. Siekiant atskleisti „Išmaniojo miesto“ specifiką orientuojamasi į šiuo metu rinkoje atsirandačias prekes ir paslaugas, kurios siejamos su darniosios plėtros ir išmaniojo  miesto principais (resursų taupymas, automatinio informacijos rinkimo, apdorojimo, perdavimo, automatinio valdymo sistemos ir pan.).

Studentai rengdami pasiūlymus savo projekte turi panaudoti bent vieną kiekvienos grupės partnerio siūlomą produktą, paslaugą ar darbo įrankį (atsižvelgdami į pasirinktos tikslinės teritorijos ir siūlomo projekto specifiką).

Partnerių produktus PRIVALOMA integruoti argumentuotai, detaliai, atsižvelgiant į produktų techninių specifikacijų atitikimą kuriamam projektui (studentų darbai dalyvauja konkurse tik jei įgyvendina šiuos reikalavimus).

Projektų vertinimo kriterijai – pateikti projektai vertinami atskirose kategorijose pagal pateiktas temas. Kiekvienoje kategorijoje bus renkamas nugalėtojas, išsiskiriantis iš visų darbų savo idėjų originalumu, atlikimo kokybe ir sprendinių pagrįstumu.

Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • Teritorijos, pastato ar komplekso urbanistinės-architektūrinės vizijos (idėjos) kokybė;
 • Darniojo planavimo principų įgyvendinimas;
 • Išmaniųjų technologijų panaudojimas;
 • Partnerių produktų, paslaugų ir darbo įrankių sėkmingas ir įdomus integravimas;
 • Detalizuotų sprendinių kokybė, techninis išpildymas;
 • Sprendimų ekonominis pagrįstumas ir įgyvendinimo realumas;
 • Savivaldybių poreikių išpildymas;
 • Inovatyvumas;
 • Breeam sertifikato paisymas;
 • Energetinis efektyvumas,ekologiškumas.

Vertinimo komisija –  komandų darbus vertins autoritetinga komisija: žinomi architektai, urbanistai, universitetų dėstytojai, nekilnojamojo turto, statybų rinkos bei savivaldybių atstovai ir kt.

Konkursas yra organizuojamas įgyvendinant 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos (NPP). NPP 7 (septinto) prioriteto „Regioninė plėtra“ 2 (antro) tikslo „Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“ 1 (pirmą) uždavinį „Spręsti tikslinėms teritorijoms (gyvenamosioms vietovėms) būdingas problemas – didinti jų konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinti jų ekonomikos augimą“.

Projekte dalyvaujantys studentai motyvuojami konkurso rengėjų ir rėmėjų įsteigtais piniginiais prizais bei dovanomis.

ANYKŠČIŲ MIESTAS
Anykščių miesto savivaldybė
ANYKŠČIŲ MIESTAS

Objektas Naujosios ligoninės teritorijoje, Ramybės g. 15. Teritorija užstatyta pastatais, didžioji dalis pastatų naudojama Anykščių rajono ligoninės reikmėms, dalis sublokuoto korpuso nenaudojama, apleista. Reikalinga pateikti nenaudojamos teritorijos ir apleistų pastatų atnaujinimo koncepciją, susijusią su sveikatos srities ar kitomis visuomeninėmis paslaugomis.

ANYKŠČIŲ MIESTAS
Anykščių miesto savivaldybė
ANYKŠČIŲ MIESTAS

Objektas Senosios ligoninės teritorijoje, Vilniaus g. 10. Teritorija šiuo metu apleista ir nenaudojama, dalis pastatų esančių šioje teritorijoje yra avarinės būklės. Teritorijos bei pastatų savininkas visiškai apleido šią teritoriją, todėl pasiūlymas ją sutvarkyti gali tapti akstinu imtis veiklos šioje unikalioje teritorijoje. Anykščių miesto bendrajame plane numatyta, kad tai yra intensyvaus užstatymo teritorija miesto centre. Tai yra mišri miesto centro teritorija su visuomenine, komercine, rekreacine, gyvenamąja statyba, kuriai keliami ypatingi reikalavimai pastatų ir viešųjų erdvių architektūrai. Šioje teritorijoje vienas iš senosios ligoninės pastatų yra kultūros paveldo objektas.

ANYKŠČIŲ MIESTAS
Anykščių miesto savivaldybė
ANYKŠČIŲ MIESTAS

Objektas „Anykščių vyno “ gamyklos kompleksas su prieigomis, S. Dariaus ir S. Girėno g. 8. Teritorija yra miesto centrinėje dalyje, todėl yra labai svarbi gamyklos pastatų fasadų išvaizda ir gamyklos prieigų sutvarkymas. Tikslinga „ Anykščių vyno“ teritoriją įjungti į bendrą miesto viešųjų erdvių sistemą, ši teritorija būdama pakankamu traukos centru, pagerintų ir pagyvintų ryšius su kitomis, už miesto centro ribų esančiomis rekreacinėmis teritorijomis. Šios teritorijos renovavimas pakeltų bendrą miesto įvaizdžio estetinę vertę, parengtas priemonių planas leistų gamyklos komplekso pastatus integruoti į miesto vizualinę erdvę, numatyti komplekso prieigų sutvarkymo būdus.

ANYKŠČIŲ MIESTAS
Anykščių miesto savivaldybė
ANYKŠČIŲ MIESTAS

Objektas greta Troškūnų g. Žemės sklypas nesuformuotas, nagrinėjamos teritorijos plotas yra apie 21 ha. Tai galėtų būti ekstremalaus sporto, pramoginis, rekreacinis centras su visa reikalinga aptarnavimo infrastruktūra: automobilių stovėjimo aikštelės, viešbučiai ir pan. Šioje vietoje teritorijos situacija yra labai dėkinga įrengti ekstremalaus sporto, pramoginį, rekreacinį centrą su visa reikalinga aptarnavimo infrastruktūra: automobilių stovėjimo aikštelėmis, viešbučiais ir pan.

ANYKŠČIŲ MIESTAS
Anykščių miesto savivaldybė
ANYKŠČIŲ MIESTAS

Objektas Anykštos slėnio parke. Teritorija ribojasi su Šventosios upės kairiojo kranto dviračių pėsčiųjų taku, todėl galėtų būti šios rekreacinės trasos tąsa, įjungiant natūralios gamtos kraštovaizdį bei tenkinant gyventojų poreikius sujungtu miesto centro teritoriją su gyvenamuoju Dvaro gatvės rajonu bei kultūrinėmis Anykščių įstaigomis – Anykščių menų inkubatoriumi – menų studija, Anykščių regioninio parko direkcija, taip pat būtų aktualizuota kultūros paveldo vertybė – Anykščių dvarvietė. Siūlome išsaugoti natūralų kraštovaizdžio tipą, akcentuojant esamus orientyrus (siaurojo geležinkelio tiltą, bažnyčios bokštus ir t. t.)

Tauragės rajonas
Tauragės rajono savivaldybė
Tauragės rajonas

Objektas Vytauto gatvėje- ledo arena ir gyvenamųjų namų kvartalas. Norima mažų gyvenamųjų būstų variantų, kuriuos galima būtų pasiūlyti jauniems specialistams, jaunoms šeimoms, turistams. Pateikti ledo arenos pasiūlymus, numatant šalia statomo baseino vandens šildymą, panaudojant šaldymo proceso metu išsiskiriančią nereikalingą šilumą.

Tauragės rajonas
Tauragės rajono savivaldybė
Tauragės rajonas

Objektas Tauragės mieste- darnaus judumo priemonės. Čia norima pasiūlymų – idėjų kaip Tauragės mieste paskatinti žmones naudoti ekologišką transportą, kaip praplėsti ir sužiedinti dviračių takus, kokias priemones reikia įgyvendinti, kad atsirastų laisvų vietų automobilių stovėjimo aikštelėse miesto centre, kaip panaudoti akumuliuotą saulės energiją dviračių takų, parkų ir stadionų apšvietimui. Taip pat pateikti pasiūlymus automobilių aikštelių dangos įrengimui, sugeriančių lietaus vandenį (kad nereikėtų keisti ar įrengti naujas požemines inž. komunikacijas) ir t.t.

Visaginas
Visagino savivaldybė
Visaginas

Objektas Visagino II ir III mikrorajonų paplūdimyje. Pasirinktoje šiaurinėje teritorijos dalyje yra sutvarkytas paplūdimys kartu su vaikų linų parku, tačiau aplink vienintelį pastatą šioje teritorijoje, kuris yra Visagino kultūros centro dalis, nesutvarkyta teritorija. Prie kultūros centro numatyta amfiteatras lauko renginiams ir automobilių stovėjimo aikštelė, tačiau liko neįgyvendinti. Vieta patraukli ežero pakrante, tačiau įrengtas paplūdimys yra tik I mikrorajone, o II ir III mikrorajonuose paplūdimiai yra neoficialus – yra keletas pasenusių suoliukų, trūksta šiukšliadėžių, nėra viešo tualeto, surūdiję persirengimo kabinos, daug savavališkai įrengtų laužaviečių, kurios yra pavojingos esant kartai ir sausai vasarai. Šioje teritorijoje draudžiamas šunų vedžiojimas, trūksta įrengto šunų pliažo. II ir III mikrorajono gyventojai prašo sutvarkyti ežero pakrantę.

Visaginas
Visagino savivaldybė
Visaginas

Objektas Draugystės kvartale. Ši teritorija yra apsupta gyvenamaisiais namais, joje yra prekybos centras „Norfa“ (Draugystės g. 9), gyvenamieji namai (Draugystės g. 11 ir 15), nebaigtos statybos pastatai (Sedulinos al. 36, 40, jie gali būti griaunami), užkonservuota ir nenaudojama mokykla (Draugystės g. 10, gali būti griaunamas), baseinas (Draugystės g. 10B), Draugystės progimnazija (Draugystės g. 12 kartu su nusidėvėjusiu stadionu), kūrybos namai (Sedulinos al. 49). Šioje teritorijoje yra pavasariais užtvindama teritorija tarp Draugystės g. 3 ir 9), neseniai įrengta Sedulinos alėja kartu su poilsio ir sporto infrastruktūra.

Visaginas
Visagino savivaldybė
Visaginas

Objektas festivalio kvartale. Šis kvartalas buvo statomas vienas iš pirmųjų mieste. Teritorijoje yra 5 bendrabučio tipo pastatai,iš kurių 3 yra užkonservuoti, o likusieji prastos būklės. Be to yra nebaigtos statybos pastatas. Prastos būklės turgus. Šioje teritorijoje yra sėkmingai dirbantys Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, muzikos mokykla, kultūros centro dalis, yra degalinė, keletas gyvenamųjų namų bei komercinės paskirties pastatų.

Skuodo rajonas
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajonas

Objektas Mosėdžio miestelyje. Šiuo metu Mosėdžio miestelio infrastruktūra sparčiai atnaujinama (projektuojami nauji šaligatviai, viešųjų erdvių sutvarkymas prie I ir II tvenkinių). Tikimasi I tvenkinį paversti „ant vandens“ pramogų zona (įrengiant lynų parką, skatinant privataus verslo vystymąsi ar kt. pramogas). Tikimasi II tvenkinio sala, galėtų tapti lankytojų traukos centru įeiklinus salą, tačiau būtina paminėti, kad sala Kultūros paveldo teritorija. Esmė – sukurti turistams patrauklią gyvenvietę su pasyviomis (II tvenkinys) ir aktyviomis (I tvenkinys) pramogomis išlaikant pagarbą paveldui, sukuriant sąlygas turizmo verslui – suplanuoti komercinį rekreacinį kompleksą, su galimu apgyvendinimu (pvz. nameliai prie (ant) vandens).

Skuodo rajonas
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajonas

Objektas Skuodo miesto paplūdymyje. “Skuodo Jūros” užtvanka (Bartuvos tvenkinys) – Skuodiškių mėgstama vieta vasaros metu. Apklausiant Skuodo miesto gyventojus, didžioji gyventojų dalis įvardijo, kad „Jaunimo slėnis“ ir Skuodo miesto paplūdimys vienos problemiškiausių Skuodo miesto teritorijų. Galima svarstyti šias teritorijas sujungti į vieną atnaujinamos teritorijos infrastruktūrą. Skuodo miesto paplūdimys yra gyventojų vasaros traukos objektas. Tačiau pakrantės yra apaugusios žolynais, kiekvienais metais susiduriama su tuo, kad yra išplaunamas paplūdimio smėlis.

Skuodo rajonas
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajonas

Objektas Skuodo miesto parke. Šis parkas driekiasi nuo buvusios Sapiegų dvarvietės kalvos į pietryčius . Tai pagrindinė Skuodo miesto gyventojų poilsio vieta. Didžiąją Skuodo miesto parko dalį sudaro želdynai. Šiuo metu parke vyksta tvarkybos darbai (pietrytinėje parko dalyje, tiesiami pėsčiųjų takai, įrengiamas tiltas per „Bartuvos“ upę). „Jaunimo slėnyje“ stūkso avarinės būklės gelžbetoninė tribūna. Apklausiant Skuodo miesto gyventojus, didžioji gyventojų dalis įvardijo, kad „Jaunimo slėnis“ ir Skuodo miesto paplūdimys vienos problemiškiausių Skuodo miesto teritorijų. Galima svarstyti šias teritorijas sujungti į vieną atnaujinamos teritorijos infrastruktūrą.

Skuodo rajonas
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajonas

Objektas- Barstyčių (Puokės) akmuo. Barstyčių (arba Puokės) akmuo – didžiausias riedulys Lietuvoje, Puokės kaime, Vidurio Žemaičių aukštumos šiauriniame pakraštyje. Manoma, kad Barstyčių akmuo, jo patrauklumas, ne visiškai iki galo atskleidžiamas lankytojams, todėl Barstyčių akmuo sulaukia tik pavienių lankytojų. Šalia yra iškastas mažas ežerėlis. Tikimasi imtis priemonių, kurios sudomintų, pritrauktų lankytojus inovatyviai pateikus Barstyčių akmenį (įrengiant terasas, pakylas, apžvalgos bokštus ar kt.). Pamažu asfaltuojami rajoniniai keliai, gerinant susisiekimo infrastruktūrą su šiuo objektu.

Alytaus miestas
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus miestas

Objektas dainų slėnyje. 6 ha žemės sklypas yra unikalioje teritorijoje – visuomet Dainų slėniai buvo įkuriami neparastose miesto teritorijose, gamtos apsuptyje. Puikaus pasiekiamumo, aprūpinta visomis komunikacijomis teritorija yra nenaudojama miesto poreikiams. Šioje vietoje galimai būtų puiki vieta bendrais su privačiomis investicijomis suplanuoti komercinį rekreacinį kompleksą, su galimu apgyvendinimo, sporto ir poilsio paslaugų spektru.

Alytaus miestas
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus miestas

Objektas aerodromo teritorijoje. 100 ha žemės sklypas yra unikalioje teritorijoje, puikaus pasiekiamumo, aprūpintas visomis komunikacijomis, šiuo metu yra visiškais neišnaudojamas, nors rinkos vertė yra milžiniška. Jau Alytaus miesto bendrojo plano keitime, vystant aerodromo tematiką, buvo siūloma numatyti galimybę statyti pramonės komercijos centrus, kurie papildytų aerodromo funkcionalumą ir padidintų patrauklumą. Numatytas 1250 m pakilimo/nusileidimo takas. Šiuo metu atlikta studija dėl galimo modernaus pramoninio parko kūrimo su patogia rekreacine aplinka darbuotojams, viešbučiais atvykstantiems specialistams. Parkais ir sporto kompleksu poilsiui.

Alytaus miestas
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus miestas

Objektas rekreacinėje trijų pagrindinių miesto mikrorajonų erdvėje- Parko gatvėje. Šioje gatvėje yra 0,73 ha žemės sklypas, yra šiuo metu apleistas ir nenaudojamas, jame esantys statinių likučiai yra avarinės būklės. Šiuo metu, sprendžiant susidariusią situaciją, planuojam šią vieta atgaivinti ir suplanuoti sporto rekreacinį multifunkcinį kompleksą, kuris taptų Jaunimo parko traukos centru. Savo unikalia vieta objektas pritrauktų sporto entuziastus (stalo/lauko teniso, aerobikos, lengvosios atletikos, krepšinio, šaudymo) iš gretimų miestų.

Alytaus miestas
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus miestas

Objektas miesto centrinėje dalyje – Jotvingių gatvėje. Šioje gatvėje yra 1,4 ha žemės sklypas, tapęs ilgalaikiu viso miesto skauduliu, nes yra pačiame miesto centre, tačiau yra neeksploatuojamas, apleistas. Su sklypo savininkais vedamos derybos dėl veiklos vystymo žemės sklype, tačiau trūksta idėjų dėl viso ploto panaudojimo. Būtų tikslinga teritoriją pritaikyti tiek verslo tiek bendruomenės poreikiams, pastatus parinkti pagal gretimus tūrius, numatyti viešas erdves, patogų susisiekimą, padidinti visos miesto centrinės dalies patrauklumą.

VDA
Komandos nariai:
Austėja Jurčiukonytė
Vadovai:
Vytenis Gerliakas
Pasirinkta teritorija:
Alytus
VGTU
Komandos nariai:
Rūta Vitkutė Martynas Germanavičius
Vadovai:
Dalia Dijokienė
Pasirinkta teritorija:
Visaginas
VDA
Komandos nariai:
Birutė Jankauskaitė Gabrielė Ibėnaitė
Vadovai:
Zigmantas Brazauskas
Pasirinkta teritorija:
Alytus
KU
Komandos nariai:
Nedas Stakutis Linas Gedvilas Mark Gargun Juozas Zakarauskas Arnas Žvinklys Veronika Biveinytė Dovilė Dirvonė
Vadovai:
Jevgenija Rutė
Pasirinkta teritorija:
Anykščiai
VDU
Komandos nariai:
Aivaras Milinskas
Vadovai:
Mantas Pilkauskas
Pasirinkta teritorija:
Skuodas
VDU
Komandos nariai:
Rimantė Paulauskaitė
Vadovai:
Mantas Pilkauskas
Pasirinkta teritorija:
Skuodas
VTDK
Komandos nariai:
Povilas Apuokas Arneta Navickaite Miglė Meilūnaitė Laimis Ambrasas Darijus Kabošius
Vadovai:
L. Sakalauskienė J. Praniauskienė
Pasirinkta teritorija:
Tauragė
VTDK
Komandos nariai:
Glorija Viškelytė 
Vadovai:
Rasa Mazūrienė
Pasirinkta teritorija:
Anykščiai
VTDK
Komandos nariai:
Erika Kranauskaitė
Vadovai:
Rasa Mazūrienė
Pasirinkta teritorija:
Anykščiai
VTDK
Komandos nariai:
Ana Kovger Rasa Liniauskaitė
Vadovai:
Rasa Mazūrienė
Pasirinkta teritorija:
Anykščiai
VTDK
Komandos nariai:
Ieva Stankutė Julija Timonina
Vadovai:
Asta Kazlauskienė, Rasa Mazūrienė
Pasirinkta teritorija:
Anykščiai
Klaipėdos universitetas
Komandos nariai:
Eimantas Čivilis Mangirdas Jokūbauskas Raigardas Ivinskis Kotryna Būdvytytė
Vadovai:
Petras Grecevičius Aurelija Jankauskaitė
Pasirinkta teritorija:
Skuodas

PAGRINDINIAI PROJEKTO RĖMĖJAI:

PROJEKTO PARTNERIAI:

PROJEKTO INFORMACINIAI PARTNERIAI:

TERITORIJOS
ANYKŠČIŲ MIESTAS
Anykščių miesto savivaldybė
ANYKŠČIŲ MIESTAS

Objektas Naujosios ligoninės teritorijoje, Ramybės g. 15. Teritorija užstatyta pastatais, didžioji dalis pastatų naudojama Anykščių rajono ligoninės reikmėms, dalis sublokuoto korpuso nenaudojama, apleista. Reikalinga pateikti nenaudojamos teritorijos ir apleistų pastatų atnaujinimo koncepciją, susijusią su sveikatos srities ar kitomis visuomeninėmis paslaugomis.

ANYKŠČIŲ MIESTAS
Anykščių miesto savivaldybė
ANYKŠČIŲ MIESTAS

Objektas Senosios ligoninės teritorijoje, Vilniaus g. 10. Teritorija šiuo metu apleista ir nenaudojama, dalis pastatų esančių šioje teritorijoje yra avarinės būklės. Teritorijos bei pastatų savininkas visiškai apleido šią teritoriją, todėl pasiūlymas ją sutvarkyti gali tapti akstinu imtis veiklos šioje unikalioje teritorijoje. Anykščių miesto bendrajame plane numatyta, kad tai yra intensyvaus užstatymo teritorija miesto centre. Tai yra mišri miesto centro teritorija su visuomenine, komercine, rekreacine, gyvenamąja statyba, kuriai keliami ypatingi reikalavimai pastatų ir viešųjų erdvių architektūrai. Šioje teritorijoje vienas iš senosios ligoninės pastatų yra kultūros paveldo objektas.

ANYKŠČIŲ MIESTAS
Anykščių miesto savivaldybė
ANYKŠČIŲ MIESTAS

Objektas „Anykščių vyno “ gamyklos kompleksas su prieigomis, S. Dariaus ir S. Girėno g. 8. Teritorija yra miesto centrinėje dalyje, todėl yra labai svarbi gamyklos pastatų fasadų išvaizda ir gamyklos prieigų sutvarkymas. Tikslinga „ Anykščių vyno“ teritoriją įjungti į bendrą miesto viešųjų erdvių sistemą, ši teritorija būdama pakankamu traukos centru, pagerintų ir pagyvintų ryšius su kitomis, už miesto centro ribų esančiomis rekreacinėmis teritorijomis. Šios teritorijos renovavimas pakeltų bendrą miesto įvaizdžio estetinę vertę, parengtas priemonių planas leistų gamyklos komplekso pastatus integruoti į miesto vizualinę erdvę, numatyti komplekso prieigų sutvarkymo būdus.

ANYKŠČIŲ MIESTAS
Anykščių miesto savivaldybė
ANYKŠČIŲ MIESTAS

Objektas greta Troškūnų g. Žemės sklypas nesuformuotas, nagrinėjamos teritorijos plotas yra apie 21 ha. Tai galėtų būti ekstremalaus sporto, pramoginis, rekreacinis centras su visa reikalinga aptarnavimo infrastruktūra: automobilių stovėjimo aikštelės, viešbučiai ir pan. Šioje vietoje teritorijos situacija yra labai dėkinga įrengti ekstremalaus sporto, pramoginį, rekreacinį centrą su visa reikalinga aptarnavimo infrastruktūra: automobilių stovėjimo aikštelėmis, viešbučiais ir pan.

ANYKŠČIŲ MIESTAS
Anykščių miesto savivaldybė
ANYKŠČIŲ MIESTAS

Objektas Anykštos slėnio parke. Teritorija ribojasi su Šventosios upės kairiojo kranto dviračių pėsčiųjų taku, todėl galėtų būti šios rekreacinės trasos tąsa, įjungiant natūralios gamtos kraštovaizdį bei tenkinant gyventojų poreikius sujungtu miesto centro teritoriją su gyvenamuoju Dvaro gatvės rajonu bei kultūrinėmis Anykščių įstaigomis – Anykščių menų inkubatoriumi – menų studija, Anykščių regioninio parko direkcija, taip pat būtų aktualizuota kultūros paveldo vertybė – Anykščių dvarvietė. Siūlome išsaugoti natūralų kraštovaizdžio tipą, akcentuojant esamus orientyrus (siaurojo geležinkelio tiltą, bažnyčios bokštus ir t. t.)

Tauragės rajonas
Tauragės rajono savivaldybė
Tauragės rajonas

Objektas Vytauto gatvėje- ledo arena ir gyvenamųjų namų kvartalas. Norima mažų gyvenamųjų būstų variantų, kuriuos galima būtų pasiūlyti jauniems specialistams, jaunoms šeimoms, turistams. Pateikti ledo arenos pasiūlymus, numatant šalia statomo baseino vandens šildymą, panaudojant šaldymo proceso metu išsiskiriančią nereikalingą šilumą.

Tauragės rajonas
Tauragės rajono savivaldybė
Tauragės rajonas

Objektas Tauragės mieste- darnaus judumo priemonės. Čia norima pasiūlymų – idėjų kaip Tauragės mieste paskatinti žmones naudoti ekologišką transportą, kaip praplėsti ir sužiedinti dviračių takus, kokias priemones reikia įgyvendinti, kad atsirastų laisvų vietų automobilių stovėjimo aikštelėse miesto centre, kaip panaudoti akumuliuotą saulės energiją dviračių takų, parkų ir stadionų apšvietimui. Taip pat pateikti pasiūlymus automobilių aikštelių dangos įrengimui, sugeriančių lietaus vandenį (kad nereikėtų keisti ar įrengti naujas požemines inž. komunikacijas) ir t.t.

Visaginas
Visagino savivaldybė
Visaginas

Objektas Visagino II ir III mikrorajonų paplūdimyje. Pasirinktoje šiaurinėje teritorijos dalyje yra sutvarkytas paplūdimys kartu su vaikų linų parku, tačiau aplink vienintelį pastatą šioje teritorijoje, kuris yra Visagino kultūros centro dalis, nesutvarkyta teritorija. Prie kultūros centro numatyta amfiteatras lauko renginiams ir automobilių stovėjimo aikštelė, tačiau liko neįgyvendinti. Vieta patraukli ežero pakrante, tačiau įrengtas paplūdimys yra tik I mikrorajone, o II ir III mikrorajonuose paplūdimiai yra neoficialus – yra keletas pasenusių suoliukų, trūksta šiukšliadėžių, nėra viešo tualeto, surūdiję persirengimo kabinos, daug savavališkai įrengtų laužaviečių, kurios yra pavojingos esant kartai ir sausai vasarai. Šioje teritorijoje draudžiamas šunų vedžiojimas, trūksta įrengto šunų pliažo. II ir III mikrorajono gyventojai prašo sutvarkyti ežero pakrantę.

Visaginas
Visagino savivaldybė
Visaginas

Objektas Draugystės kvartale. Ši teritorija yra apsupta gyvenamaisiais namais, joje yra prekybos centras „Norfa“ (Draugystės g. 9), gyvenamieji namai (Draugystės g. 11 ir 15), nebaigtos statybos pastatai (Sedulinos al. 36, 40, jie gali būti griaunami), užkonservuota ir nenaudojama mokykla (Draugystės g. 10, gali būti griaunamas), baseinas (Draugystės g. 10B), Draugystės progimnazija (Draugystės g. 12 kartu su nusidėvėjusiu stadionu), kūrybos namai (Sedulinos al. 49). Šioje teritorijoje yra pavasariais užtvindama teritorija tarp Draugystės g. 3 ir 9), neseniai įrengta Sedulinos alėja kartu su poilsio ir sporto infrastruktūra.

Visaginas
Visagino savivaldybė
Visaginas

Objektas festivalio kvartale. Šis kvartalas buvo statomas vienas iš pirmųjų mieste. Teritorijoje yra 5 bendrabučio tipo pastatai,iš kurių 3 yra užkonservuoti, o likusieji prastos būklės. Be to yra nebaigtos statybos pastatas. Prastos būklės turgus. Šioje teritorijoje yra sėkmingai dirbantys Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, muzikos mokykla, kultūros centro dalis, yra degalinė, keletas gyvenamųjų namų bei komercinės paskirties pastatų.

Skuodo rajonas
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajonas

Objektas Mosėdžio miestelyje. Šiuo metu Mosėdžio miestelio infrastruktūra sparčiai atnaujinama (projektuojami nauji šaligatviai, viešųjų erdvių sutvarkymas prie I ir II tvenkinių). Tikimasi I tvenkinį paversti „ant vandens“ pramogų zona (įrengiant lynų parką, skatinant privataus verslo vystymąsi ar kt. pramogas). Tikimasi II tvenkinio sala, galėtų tapti lankytojų traukos centru įeiklinus salą, tačiau būtina paminėti, kad sala Kultūros paveldo teritorija. Esmė – sukurti turistams patrauklią gyvenvietę su pasyviomis (II tvenkinys) ir aktyviomis (I tvenkinys) pramogomis išlaikant pagarbą paveldui, sukuriant sąlygas turizmo verslui – suplanuoti komercinį rekreacinį kompleksą, su galimu apgyvendinimu (pvz. nameliai prie (ant) vandens).

Skuodo rajonas
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajonas

Objektas Skuodo miesto paplūdymyje. “Skuodo Jūros” užtvanka (Bartuvos tvenkinys) – Skuodiškių mėgstama vieta vasaros metu. Apklausiant Skuodo miesto gyventojus, didžioji gyventojų dalis įvardijo, kad „Jaunimo slėnis“ ir Skuodo miesto paplūdimys vienos problemiškiausių Skuodo miesto teritorijų. Galima svarstyti šias teritorijas sujungti į vieną atnaujinamos teritorijos infrastruktūrą. Skuodo miesto paplūdimys yra gyventojų vasaros traukos objektas. Tačiau pakrantės yra apaugusios žolynais, kiekvienais metais susiduriama su tuo, kad yra išplaunamas paplūdimio smėlis.

Skuodo rajonas
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajonas

Objektas Skuodo miesto parke. Šis parkas driekiasi nuo buvusios Sapiegų dvarvietės kalvos į pietryčius . Tai pagrindinė Skuodo miesto gyventojų poilsio vieta. Didžiąją Skuodo miesto parko dalį sudaro želdynai. Šiuo metu parke vyksta tvarkybos darbai (pietrytinėje parko dalyje, tiesiami pėsčiųjų takai, įrengiamas tiltas per „Bartuvos“ upę). „Jaunimo slėnyje“ stūkso avarinės būklės gelžbetoninė tribūna. Apklausiant Skuodo miesto gyventojus, didžioji gyventojų dalis įvardijo, kad „Jaunimo slėnis“ ir Skuodo miesto paplūdimys vienos problemiškiausių Skuodo miesto teritorijų. Galima svarstyti šias teritorijas sujungti į vieną atnaujinamos teritorijos infrastruktūrą.

Skuodo rajonas
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajonas

Objektas- Barstyčių (Puokės) akmuo. Barstyčių (arba Puokės) akmuo – didžiausias riedulys Lietuvoje, Puokės kaime, Vidurio Žemaičių aukštumos šiauriniame pakraštyje. Manoma, kad Barstyčių akmuo, jo patrauklumas, ne visiškai iki galo atskleidžiamas lankytojams, todėl Barstyčių akmuo sulaukia tik pavienių lankytojų. Šalia yra iškastas mažas ežerėlis. Tikimasi imtis priemonių, kurios sudomintų, pritrauktų lankytojus inovatyviai pateikus Barstyčių akmenį (įrengiant terasas, pakylas, apžvalgos bokštus ar kt.). Pamažu asfaltuojami rajoniniai keliai, gerinant susisiekimo infrastruktūrą su šiuo objektu.

Alytaus miestas
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus miestas

Objektas dainų slėnyje. 6 ha žemės sklypas yra unikalioje teritorijoje – visuomet Dainų slėniai buvo įkuriami neparastose miesto teritorijose, gamtos apsuptyje. Puikaus pasiekiamumo, aprūpinta visomis komunikacijomis teritorija yra nenaudojama miesto poreikiams. Šioje vietoje galimai būtų puiki vieta bendrais su privačiomis investicijomis suplanuoti komercinį rekreacinį kompleksą, su galimu apgyvendinimo, sporto ir poilsio paslaugų spektru.

Alytaus miestas
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus miestas

Objektas aerodromo teritorijoje. 100 ha žemės sklypas yra unikalioje teritorijoje, puikaus pasiekiamumo, aprūpintas visomis komunikacijomis, šiuo metu yra visiškais neišnaudojamas, nors rinkos vertė yra milžiniška. Jau Alytaus miesto bendrojo plano keitime, vystant aerodromo tematiką, buvo siūloma numatyti galimybę statyti pramonės komercijos centrus, kurie papildytų aerodromo funkcionalumą ir padidintų patrauklumą. Numatytas 1250 m pakilimo/nusileidimo takas. Šiuo metu atlikta studija dėl galimo modernaus pramoninio parko kūrimo su patogia rekreacine aplinka darbuotojams, viešbučiais atvykstantiems specialistams. Parkais ir sporto kompleksu poilsiui.

Alytaus miestas
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus miestas

Objektas rekreacinėje trijų pagrindinių miesto mikrorajonų erdvėje- Parko gatvėje. Šioje gatvėje yra 0,73 ha žemės sklypas, yra šiuo metu apleistas ir nenaudojamas, jame esantys statinių likučiai yra avarinės būklės. Šiuo metu, sprendžiant susidariusią situaciją, planuojam šią vieta atgaivinti ir suplanuoti sporto rekreacinį multifunkcinį kompleksą, kuris taptų Jaunimo parko traukos centru. Savo unikalia vieta objektas pritrauktų sporto entuziastus (stalo/lauko teniso, aerobikos, lengvosios atletikos, krepšinio, šaudymo) iš gretimų miestų.

Alytaus miestas
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus miestas

Objektas miesto centrinėje dalyje – Jotvingių gatvėje. Šioje gatvėje yra 1,4 ha žemės sklypas, tapęs ilgalaikiu viso miesto skauduliu, nes yra pačiame miesto centre, tačiau yra neeksploatuojamas, apleistas. Su sklypo savininkais vedamos derybos dėl veiklos vystymo žemės sklype, tačiau trūksta idėjų dėl viso ploto panaudojimo. Būtų tikslinga teritoriją pritaikyti tiek verslo tiek bendruomenės poreikiams, pastatus parinkti pagal gretimus tūrius, numatyti viešas erdves, patogų susisiekimą, padidinti visos miesto centrinės dalies patrauklumą.

NAUJIENOS